Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Informacje Zespołu Prasowego -› Uruchomienie systemu NOE-SAD
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Uruchomienie systemu NOE-SAD
Dodano: 2013-03-19 15:51:57
Zmodyfikowano: 2013-03-20 13:37:30
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Rafał Bartoszewicz
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 8918
Uruchomiono system NOE-SAD, czyli dostęp do Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności dla sądów apelacji wrocławskiej
Dnia 18 marca br. Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak i Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Kamiński podpisali protokół powierzenia Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu czynności związanych z zapewnieniem dostępu do Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności dla sądów na obszarze apelacji wrocławskiej (system NOE-SAD). Podpisanie protokołu powierzenia stanowi realizację zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2013 r. poz. 4).
Na mocy protokołu powierzenia II Oddział Informatyczny pełniący funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu będzie:
1. administrować systemem NOE-SAD udostępniającym sądom powszechnym dane z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności;
2. administrować powierzonymi danymi w sposób zapewniający wypełnianie obowiązków nakładanych przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych, a w szczególności do bezpieczeństwa danych udostępnianych sądom powszechnym oraz do nadawania dostępu do danych poprzez zakładanie i wyłączanie kont użytkowników;
3. prowadzić rejestr osób upoważnionych przez prezesów sądów do dostępu do danych z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności.
System NOE-SAD uruchomiono najpierw dla sądów na obszarze apelacji wrocławskiej. Będą z niego korzystać upoważnieni pracownicy sekretariatów sądowych wydziałów karnych i penitencjarnych. System NOE-SAD umożliwia uprawnionym wyszukanie informacji o osadzonym, jak np. data i miejsce urodzenia osadzonego, imiona ojca i matki osadzonego, jednostka penitencjarna, do której osadzony został przyjęty, przyczyna przyjęcia osadzonego do jednostki penitencjarnej, data przyjęcia osadzonego do jednostki penitencjarnej, aktualny status prawny osoby, której zapytanie dotyczy (tymczasowo aresztowany, skazany, ukarany), informacja o zakwalifikowaniu osadzonego do kategorii niebezpiecznych, jak również zdjęcia osadzonego. Informacje te będą niezwykle pomocne w ramach toczącego się postępowania karnego przeciwko konkretnej osobie, w tym już uprzednio osadzonej w jednostkach penitencjarnych.
Dostęp do systemu NOE-SAD będzie stopniowo uruchamiany w sądach na terenie całego kraju.
SSA Andrzej Niedużak Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dr Sylwia Kotecka Kierownik II Oddziału Informatycznego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, Krzysztof Kamiński Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości
SSA Andrzej Niedużak Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dr Sylwia Kotecka Kierownik II Oddziału Informatycznego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, Krzysztof Kamiński Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Podmiot udostępniający informację
Sad Apelacyjny

Osoba, która wytworzyła informację
Sylwia Kotecka

Data wytworzenia informacji
2013.03.19
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.