Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Informacje Zespołu Prasowego
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Informacje Zespołu Prasowego

RSS
Wyświetlaj na stronie: 
Dodano: 2012-09-21 10:24:12
Zmodyfikowano: 2013-03-19 15:48:28
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Rafał Bartoszewicz
W dniu 17 września 2012 r. odbyło się pierwsze, pod rządami znowelizowanej ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej.
Spotkanie otworzył Przewodniczący Zgromadzenia Pan Andrzej Niedużak Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, a specjalnymi gośćmi byli Pan Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Pani Ewa Barnaszewska Przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa i jednocześnie Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Głównym punktem pierwszego posiedzenia Zgromadzenia było przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej oraz głosowanie nad kandydaturą na wolne stanowisko sędziego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
Od lewej: Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Bogusław Tocicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Od lewej: Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Bogusław Tocicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Gołaczyński, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Barbara Krameris.
Od lewej: Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Bogusław Tocicki, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławi
Od lewej: Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Bogusław Tocicki, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu i jednocześnie Przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa Ewa Barnaszewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Gołaczyński, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Barbara Krameris.
Uczestnicy Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej.
Uczestnicy Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej.
Uczestnicy Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej.
Uczestnicy Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej.
Uczestnicy Zgromadzenia z zainteresowaniem przeglądają Kronikę Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
Uczestnicy Zgromadzenia z zainteresowaniem przeglądają Kronikę Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

› więcej
Dodano: 2012-01-05 15:42:54
Zmodyfikowano: 2012-01-06 11:46:53
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Rafał Sulkowski
Wizyta Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina
W dniu 5 stycznia 2012 r. Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, Podsekretarz Stanu Grzegorz Wałejko oraz Szef Gabinetu Politycznego Piotr Dardziński uczestniczyli w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w prezentacji systemu nagrywania rozpraw z wykorzystaniem
e-protokołu. Gości przywitał Pan Prezes Sądu Apelacyjnego Andrzej Niedużak.
Minister Sprawiedliwości podziękował za zaproszenie i możliwość spotkania. Powiedział m.in.: „Od pierwszego dnia urzędowania słyszę o Państwa Sądzie opinie wyłącznie bardzo dobre, a wręcz entuzjastyczne. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu jest jednym z pierwszych, które mam zaszczyt odwiedzać. I liczę na to, że nie tylko ta prezentacja, ale także rozmowa z Państwem Prezesami, z Panem prof. Gołaczyńskim, Państwa odwaga, pozwolą mi lepiej przygotować się nie tylko do reformy polegającej na wprowadzeniu systemu nagrywania. Wszystkie działania Ministerstwa z okresu ostatniej kadencji, a także niektóre plany zdążyliśmy wstępnie przedyskutować.”
Na sali rozpraw odbyła się prezentacja symulowanej rozprawy w systemie audio-video, przygotowana przez sędziów i pracowników Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Spotkanie to było także okazją do podsumowania nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego związanej z e-protokołem, której celem jest przede wszystkim przyśpieszenie postępowania sądowego. Po pokazie rozprawy, prof. Jacek Gołaczyński Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu omówił sposób pracy nad protokołem elektronicznym oraz przedstawił dwie nowe inicjatywy naszego Sądu, a mianowicie: Portal Informacyjny i pierwszy w sądach powszechnych Portal Orzeczeń.
Podsumowując spotkanie Minister Sprawiedliwości stwierdził, że wprowadzone zmiany z pewnością przyczynią się do sprawniejszego rozpoznawania spraw sądowych, jednocześnie podziwiając talenty aktorskie uczestników inscenizowanej rozprawy.
Od lewej Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak i Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin
Od lewej Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak i Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin

Od lewej Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Barbara Krameris i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
Od lewej Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Barbara Krameris i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
Od lewej Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, prof. SSA Jacek Gołaczyński, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Barbara Krameris
Od lewej Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, prof. SSA Jacek Gołaczyński, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Barbara Krameris
prof. Jacek Gołaczyński Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
prof. Jacek Gołaczyński Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Barbara Krameris, Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Szef Gabinetu Politycznego Piotr Dardziński
Od lewej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Barbara Krameris, Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Szef Gabinetu Politycznego Piotr Dardziński

Uczestnicy prezentacji
Uczestnicy prezentacji
Uczestnicy prezentacji
Uczestnicy prezentacji
Od lewej Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Szef Gabinetu Politycznego Piotr Dardziński oraz prof. Jacek Gołaczyński
Od lewej Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Szef Gabinetu Politycznego Piotr Dardziński oraz prof. Jacek Gołaczyński

Uczestnicy symulowanej rozprawy
Uczestnicy symulowanej rozprawy
Uczestnicy symulowanej rozprawy
Uczestnicy symulowanej rozprawy
Od lewej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Barbara Krameris, Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, Szef Gabinetu Politycznego Piotr Dardziński, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak
Od lewej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Barbara Krameris, Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, Szef Gabinetu Politycznego Piotr Dardziński, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak
Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś
Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś
Uczestnicy prezentacji
Uczestnicy prezentacji

› więcej
Dodano: 2011-04-05 12:45:03
Zmodyfikowano: 2011-12-31 15:20:09
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Rafał Sulkowski
Link do filmu dla głuchoniemych
 W dniu 25 marca 2011 r. dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku Sądu Rejonowego w Legnicy położonego przy ul. T. Kościuszki 1-3. W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, władz miasta, duchowieństwa  oraz  Policji. Szczególnie należy podkreślić obecność na otwarciu Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzeja Niedużaka, który wraz z Panią Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy Krystyną Zawadą przecięli symboliczna wstęgę.  Zarówno Prezes Sądu Apelacyjnego, jak i Sądu Okręgowego w swoich wystąpieniach wskazywali m.in. na znakomite warunki pracy dla sędziów i pracowników administracyjnych, co powinno wpłynąć też na wyższą sprawność i jakość wykonywanej przez nich pracy.
Nowy budynek jest trzecim budynkiem, w którym urzęduje obecnie Sąd Rejonowy. Został on przejęty w trwały zarząd w kwietniu 2008 r. i poddany gruntownemu remontowi. Prace remontowe trwały od sierpnia 2009 r. do  grudnia 2010 r. Przed przejęciem w budynku tym urzędowała Policja.
W budynku tym będą urzędowały dwa wydziały cywilne, które zostaną przeniesione z dwóch pozostałych budynków Sądu Rejonowego tj.  I Wydział  Cywilny z budynku przy     ul. Złotoryjskiej oraz VII Wydział Cywilny z ulicy Gen. Andersa. Ponadto w nowej siedzibie będą znajdować się archiwa dla ksiąg wieczystych ( w systemie tzw. papierowym), akt notarialnych oraz wydziałów cywilnych. Przeniesienie tych wydziałów, jak też pierwsze rozprawy, zaplanowane są na kwiecień 2011 r.
                                                                   
Rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
w zakresie spraw cywilnych
SSA Małgorzata Lamparska
Przemówienie Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzeja Niedużaka
Przemówienie Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzeja Niedużaka
Uroczyste przecięcie wstęgi
Uroczyste przecięcie wstęgi
Przemówienie Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Romana Purgała
Przemówienie Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Romana Purgała

› więcej
Dodano: 2011-04-05 14:07:09
Zmodyfikowano: 2011-12-31 15:19:01
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Rafał Sulkowski
Link do filmu dla głuchoniemych
W dniu 29 marca 2011 r. Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu gościł delegację saksońskiej grupy parlamentarnej FDP, a wśród nich Dr Jurgena Martensa – Ministra Sprawiedliwości Saksonii.
Na spotkaniu, które przebiegało w serdecznej atmosferze, poruszano sprawy związane ze współpracą polskich i niemieckich organów wymiaru sprawiedliwości dotyczącą m. in. przestępczości przygranicznej, wykonywania Europejskich Nakazów Aresztowania, a także wymieniono poglądy dotyczące efektywności przewidywanego do wprowadzenia do systemu nagrywania rozpraw sądowych na elektroniczne nośniki informacji.
W dyskusji wyrażano pogląd, że tego typu spotkania stanowią nieodzowny element w wymianie doświadczeń pomiędzy przedstawicielami niemieckich i polskich organów wymiaru sprawiedliwości, co przekonuje o konieczności ich kontynuacji, zwłaszcza w tzw. grupach roboczych, w zależności od specjalizacji sędziów orzekających w sprawach karnych, cywilnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
w zakresie spraw karnych
SSA Witold Franckiewicz

Delegacja saksońskich posłów fot. nr 1
Delegacja saksońskich posłów fot. nr 2
Delegacja saksońskich posłów fot. nr 3
Delegacja saksońskich posłów fot. nr 4

› więcej
Dodano: 2011-04-04 07:52:11
Zmodyfikowano: 2011-12-31 15:21:22
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Rafał Sulkowski
Link do filmu dla głuchoniemych
W dniu 1 kwietnia 2011 r. odbyło się spotkanie sędziów i pracowników Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu celem, którego było podziękowanie Pani SSA Małgorzacie Bohun za sześcioletnią pracę na stanowisku Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Pani SSA Małgorzata Bohun została powołana na stanowisko Sędziego Sądu Apelacyjnego z dniem 1 marca 1991 r. Od dnia 1 kwietnia 2005 r. pełniła funkcję Wiceprezesa i jednocześnie Przewodniczącego Wydziału ds. wizytacji i doskonalenia kadr. Wszyscy znamy ją jako świetnego Szefa. Nie przerażał jej ogrom obowiązków, zawsze z uśmiechem dawała sobie z nimi radę, jej decyzje były kompetentne, a przede wszystkim sprawiedliwe. Prezes Sądu Apelacyjnego Andrzej Niedużak zalety Pani Wiceprezes podkreślił we wzruszających nas wszystkich słowach. Podziękował jej także za dwuletnią współpracę, szczególnie za wsparcie jakie od niej otrzymał przy podjęciu swoich nowych obowiązków.
Z dniem 1 kwietnia 2011 r. na stanowisko Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu została powołana Pani Sędzia Sądu Apelacyjnego Barbara Krameris. Nowa Pani Wiceprezes  jest sędzią tutejszego Sądu  od dnia 3 grudnia 2001 r. Od dnia 1 kwietnia 2009 r. pełniła funkcję wizytatora ds. karnych. Prezes Sądu Apelacyjnego wręczając Pani Sędzi Barbarze Krameris decyzję o powołaniu życzył jej, aby za sześć lat była tak serdecznie żegnana jak Sędzia Małgorzata Bohun.
Rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
w zakresie spraw cywilnych
SSA Małgorzata Lamparska

› więcej
Wyniki: 7 - 11 z 11
 1
2
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.