Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Informacje Zespołu Prasowego -› Elektroniczna wymiana danych między Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Elektroniczna wymiana danych między Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu
Dodano: 2013-02-19 13:40:09
Zmodyfikowano: 2013-02-19 13:41:04
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Rafał Bartoszewicz
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 6824
Dnia 18 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu podpisały porozumienie w sprawie przekazywania w postaci elektronicznej danych rejestrowanych w sprawach karnych i wykroczeniowych w użytkowanych systemach informatycznych wspomagających biurowość. Ze strony Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w uroczystym podpisaniu porozumienia udział brali: Prezes Andrzej Niedużak, Dyrektor Roman Purgał, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Jacek Gołaczyński, sędzia Witold Franckiewicz – rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w zakresie spraw karnych oraz dr Sylwia Kotecka – kierownik II Oddziału Informatycznego pełniącego funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa (CKIS), rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w zakresie projektów informatycznych realizowanych przez CKIS.
Na uroczystości podpisania porozumienia byli obecni liczni przedstawiciele dolnośląskiej Policji: Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Biel, naczelnik Wydziału Teleinformatyki z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mł. insp. Waldemar Baran, Sławomir Hołda z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. Sławomir Bąk i Anna Bandyk z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
Porozumienie zawarte między Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu i Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu obejmuje wszystkie sądy i jednostki Policji znajdujące się w obszarze województwa dolnośląskiego. Na jego mocy przekazywane będą w postaci elektronicznej jedynie te dane, które zostały sądowi lub jednostce Policji udostępnione w formie pisemnej (w postaci akt sądowych i akt Policji) w wyniku wszczęcia postępowania w sprawach karnych lub w sprawach o wykroczenia. Danymi podlegającymi wymianie w postaci elektronicznej są: wnioski o ukaranie, wokandy sądowe, protokoły z posiedzeń sądowych i orzeczenia.
Zrealizowane porozumienia ułatwi sądom i Policji prowadzenie biurowości związanej ze sprawami karnymi i wykroczeniowymi poprzez import danych elektronicznych do wykorzystywanych systemów informatycznych. Pozwoli to na przyspieszenie postępowania poprzez wcześniejsze uzyskanie wiedzy o treści dokumentów sądowych czy policyjnych przez strony porozumienia, eliminację błędów w aktach spraw (np. dotyczących nazwisk oskarżonych, świadków) i ułatwienie pracy biurowej związanej z prowadzeniem akt sądowych i akt Policji.
Dnia 18 lutego 2013 r. podpisano także porozumienie między Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu w sprawie przekazywania w postaci elektronicznej danych rejestrowanych w użytkowanych systemach informatycznych. Z ramienia prokuratury obecni byli: zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Rola, prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu Andrzej Jacek Kaucz, prokurator Prokuratury Okręgowej w Legnicy Józef Stryjak, informatyk Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu Tomasz Uchman. Cele tego porozumienia są zbieżne z wcześniej opisanymi.
Warto wspomnieć, że 22 października 2012 r. podpisane zostało podobne porozumienie w sprawie wymiany danych w postaci elektronicznej – między Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu a Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu, obejmujące wszystkie sądy i wszystkie jednostki prokuratury z obszaru apelacji wrocławskiej.
Rezultaty wymiany danych pomiędzy Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu oraz Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu pozwolą na udoskonalenie systemu informatycznego służącego temu celowi przed wdrożeniem elektronicznej wymiany danych na obszarze całego kraju.
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Od lewej: Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. Sławomir Bąk, Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roman Purgał, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Biel, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Rola
Od lewej:  Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. Sławomir Bąk, Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roman Purgał, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Biel, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Rola
Od lewej: Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Biel, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Rola, Kierownik II Oddziału Informatycznego dr Sylwia Kotecka
Od lewej: Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Biel, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Rola, Kierownik II Oddziału Informatycznego dr Sylwia Kotecka
Od lewej: Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak,Kierownik II Oddziału Informatycznego dr Sylwia Kotecka, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Biel, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Rola
Od lewej: Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak,Kierownik II Oddziału Informatycznego dr Sylwia Kotecka, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Biel, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Rola

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Sylwia Kotecka

Data wytworzenia informacji
19.02.2013 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.