Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Aktualności i Ogłoszenia -› Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
lista aktualności
Dodano: 2017-12-19 10:51:13
Zmodyfikowano: 2017-12-19 10:55:17
Opublikował: Mariusz Klimecki
Przez: Mariusz Klimecki
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 5633
                                                                UCHWAŁA Nr 1
                               ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU
                                                        z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Ministra Sprawiedliwości przejawiających się arbitralnym odwoływaniem w trakcie kadencji prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych różnych szczebli, bez podania uzasadnienia podjętych decyzji.
 Działanie takie w sposób oczywisty pozostaje w sprzeczności z obowiązującą w Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjną zasadą trójpodziału władzy. Godzi również w zasadę jawności życia publicznego oraz transparentności podejmowanych decyzji personalnych, których motywy powinny być znane zarówno środowisku sędziowskiemu, jak i opinii publicznej. Arbitralność powyższych decyzji oraz forma ich przekazywania w postaci faksu z jednozdaniowym komunikatem stanowi przejaw lekceważenia zarówno osób pełniących funkcje prezesów i wiceprezesów sądów, jak i całej władzy sądowniczej.
Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyraża również stanowczy sprzeciw wobec prób narzucania przez Ministra Sprawiedliwości Prezesowi Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu konkretnego kandydata na stanowisko wiceprezesa tego Sądu, co godzi w niezależność sądu. Jednocześnie Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oczekuje poszanowania decyzji Prezesa Sądu dotyczącej wskazania najbliższego współpracownika, jakim jest wiceprezes sądu.

UCHWAŁA Nr 2
        ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU
z dnia 15 grudnia 2017 r.
W związku z opublikowaniem w dniu 13.12.2017 r. na portalu tygodnika „Washington Examiner” (http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1091775,mateusz-morawiecki-w-washington-e...) artykułu autorstwa Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, którego przedruki ukazały się w prasie krajowej oraz polskich portalach internetowych, Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu stanowczo protestuje przeciwko rozpowszechnianiu kłamliwych i szkalujących polski wymiar sprawiedliwości oraz obrażających wszystkich polskich sędziów poglądów o istnieniu powszechnej korupcji i nepotyzmu w polskim sądownictwie oraz uzależnieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości od posiadania koneksji politycznych i „pokaźnych kont bankowych”.
Wypowiedzi takie naruszają dobre imię polskich sędziów i podważają zaufanie do sprawowanego przez nich urzędu.  Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu stanowczo domaga się zaprzestania tego rodzaju wypowiedzi, które bez wskazania jakichkolwiek podstaw poddają w wątpliwość uczciwość polskich sędziów oraz instytucji stojących na straży niezależności sądów. Domaga się także opublikowania stanowiska, które zaprzeczy pomówieniom zawartym we wskazanym artykule.
Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu do zamieszczenia podjętych uchwał na stronie internetowej Sądu oraz do przesłania jej odpisów Prezydentowi RP, Krajowej Radzie Sądownictwa, Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Sprawiedliwości oraz prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
19.12.2017 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.