Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Aktualności i Ogłoszenia -› Uchwała Zgromadzenia Ogólnego
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego
lista aktualności
Dodano: 2012-01-02 14:03:17
Zmodyfikowano: 2012-01-03 08:52:05
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Rafał Bartoszewicz
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 5132
W dniu 29 grudnia 2011 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Podczas obrad Zgromadzenia Pan Prezes Andrzej Niedużak m.in. podsumował działalność Sądu Apelacyjnego w roku 2011.
Sędziowie biorący udział w Zgromadzeniu Ogólnym przyjęli poprzez aklamację Uchwałę dotyczącą kwestii związanych z wynagrodzeniami sędziów, jak i zasadami dotyczącymi stanu spoczynku, w szczególności projektowanych zmian w tym zakresie i ich wpływu na konstytucyjne gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
Poniżej przedstawiamy Państwu treść niniejszej Uchwały:
U C H W A Ł A
Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Sędziowie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 29 grudnia 2011 roku czują się w obowiązku wyrazić niepokój informacjami pochodzącymi od wysokich przedstawicieli władzy wykonawczej, wskazującymi na zamiary wzruszenia statusu materialnego sędziów, w tym ich uposażenia oraz stanu spoczynku.
Zgromadzeni zwracają uwagę, iż pozycja sądownictwa ukształtowana jest
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art.10 Konstytucji ustrój naszego Kraju opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej
i sądowniczej. Podważenie materialnych warunków funkcjonowania sądownictwa jest w istocie próbą naruszenia fundamentów ustrojowych Państwa.
Zapisy Konstytucji zawarte w art.178 i art.180 stwarzają gwarancje warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadających godności urzędu, a także należnego sędziom stanu spoczynku. Równocześnie jednak sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić
z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Przepisy rangi ustawowej zabraniają sędziom podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Ograniczenia te obejmują także sędziów będących w stanie spoczynku.
Konstytucja dając sędziom określone gwarancje w sferze materialnej nakłada na nich równocześnie szereg ograniczeń i obowiązków. Nie sposób więc mówić o tych gwarancjach jako o przywilejach. Próba ich osłabienia czy zgoła zniesienia podważałaby zaufanie do Państwa Polskiego ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami.
Sędziowie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu apelują o zaniechanie działań zmierzających do ograniczenia czy likwidacji stanu spoczynku sędziów eksponując przy tym fakt notoryjny, iż czas pracy sędziów jest szczególnie długi, bo sięgający siedemdziesiątego roku życia.
Zebrani zwracają też uwagę na brak racjonalnych przesłanek uzasadniających wyeliminowanie sędziów z grupy tych funkcjonariuszy Państwa, których wynagrodzenia podlegają waloryzacji.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
02.01.2012 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.