Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Aktualności i Ogłoszenia
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Aktualności i Ogłoszenia

RSS
Wyświetlaj na stronie: 
Dodano: 2012-10-24 11:42:35
Zmodyfikowano: 2012-10-27 13:43:41
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Rafał Bartoszewicz
W dniu 22 października 2012 r. w siedzibie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w obecności prof. Jacka Gołaczyńskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak i Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Szyperski podpisali Porozumienie w sprawie elektronicznej wymiany danych rejestrowanych w systemach informatycznych.
Porozumienie to ma na celu zapewnienie pełnej funkcjonalności systemów informatycznych wydziałów karnych sądów z obszaru apelacji wrocławskiej oraz Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” działającego w prokuraturach z obszaru apelacji wrocławskiej. Elektroniczna wymiana danych obejmuje informacje rejestrowane w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową i dokumenty zapisane w formie elektronicznej. Przedmiotem wymiany będą w szczególności dane z aktów oskarżenia, protokoły z rozpraw i orzeczenia.
W uroczystości podpisania Porozumienia, wzięli też udział Prezesi Sądów Okręgowych i Prokuratorzy Okręgowi z obszaru apelacji wrocławskiej, a także Pełnomocnicy do spraw wdrażania informatyzacji w sądach powszechnych i Kierownicy Działów do spraw Informatyzacji i Analiz Prokuratur Okręgowych.
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Od lewej: Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, prof. Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Szyperski, Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roman Purgał
Od lewej: Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, prof. Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Szyperski, Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roman Purgał
Wymiana podpisanego Porozumienia
Wymiana podpisanego Porozumienia

› więcej
Dodano: 2012-10-24 12:06:40
Zmodyfikowano: 2012-10-27 13:44:07
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Rafał Bartoszewicz

Prezentujemy ulotkę informacyjną dotyczącą istoty elektronicznego postępowania upominawczego przygotowaną z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości.

› więcej

Dodano: 2012-09-21 10:01:41
Zmodyfikowano: 2012-09-21 10:01:41
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
W dniach 16 – 19 września 2012 r. we Wrocławiu odbyła się Konferencja Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądach Apelacyjnych i Okręgowych. Uczestniczący w tym spotkaniu Przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa, odwiedzili również Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.
ilustracja

› więcej
Dodano: 2012-09-21 10:24:12
Zmodyfikowano: 2013-03-19 15:48:28
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Rafał Bartoszewicz
W dniu 17 września 2012 r. odbyło się pierwsze, pod rządami znowelizowanej ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej.
Spotkanie otworzył Przewodniczący Zgromadzenia Pan Andrzej Niedużak Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, a specjalnymi gośćmi byli Pan Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Pani Ewa Barnaszewska Przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa i jednocześnie Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Głównym punktem pierwszego posiedzenia Zgromadzenia było przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej oraz głosowanie nad kandydaturą na wolne stanowisko sędziego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
Od lewej: Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Bogusław Tocicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Od lewej: Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Bogusław Tocicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Gołaczyński, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Barbara Krameris.
Od lewej: Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Bogusław Tocicki, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławi
Od lewej: Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Bogusław Tocicki, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu i jednocześnie Przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa Ewa Barnaszewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Gołaczyński, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Niedużak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Barbara Krameris.
Uczestnicy Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej.
Uczestnicy Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej.
Uczestnicy Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej.
Uczestnicy Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej.
Uczestnicy Zgromadzenia z zainteresowaniem przeglądają Kronikę Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
Uczestnicy Zgromadzenia z zainteresowaniem przeglądają Kronikę Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

› więcej
Dodano: 2012-09-04 10:01:45
Zmodyfikowano: 2012-09-04 10:01:45
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Rafał Sulkowski

Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu uruchomiono w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu z dniem 3 września 2012 r. Internetowy Portal Informacyjny Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, zwany dalej Portalem Informacyjnym, którego głównym zadaniem jest ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu.

› więcej

Dodano: 2012-08-09 14:24:46
Zmodyfikowano: 2012-08-13 07:51:47
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski

Publikowane zarządzenie określa w szczególności nazwy i rodzaje spraw rozpoznawanych w wydziałach sądów apelacyjnych.

› więcej

Wyniki: 361 - 366 z 412
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.