Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Aktualności i Ogłoszenia -› Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku
lista aktualności
Dodano: 2015-05-20 13:18:20
Zmodyfikowano: 2015-05-20 15:12:05
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 3235
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu informuje, że posiada następujący zbędny i zużyty składnik majątku:
Samochód osobowy  Chevrolet Evanda 2.0 – szt. 1
I. Dane sprzedającego:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
NIP 899-17-34-166
II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie nastąpi w dniu 1 czerwca 2015 r. w siedzibie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul Energetycznej 4  w sali nr 28 o godzinie 13.00.
III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku:
Składniki majątku można obejrzeć w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w obecności pracownika Sądu w dniach od 19 maja 2015 r. do 1 czerwca 2015 r. do godziny 12.00, po uprzednim ustaleniu terminu z panem Krzysztofem Łukiańczykiem tel. 609 232 557.
IV. Opis sprzedawanego składnika:
- marki - Chevrolet Evanda KLAL sedan
- rok produkcji -2005
- pojemność - 1998 cm³ benzyna
- moc silnika - 96 kw (131 km)
- skrzynia biegów- manualna
- kolor – czarny midnight, metalik
- przebieg 234 tys km
Wyposażenie:
- ABS
- TCS
- 4 x poduszka powietrzna
- immobiliser
- autoalarm
- wspomaganie kierownicy
- elektrycznie sterowane i składane lusterka zewnętrzne
- skórzana, regulowana i wielofunkcyjna kierownica - sterowanie radiem
- fabryczne radio + zmieniarka 5CD
- 4 x elektryczne szyby
- podgrzewana elektrycznie przednia szyba, tylna szyba i lusterka
- tempomat
- centralny zamek sterowany fabrycznym pilotem w kluczyku
- klapa bagażnika otwierana pilotem w kluczyku
- automatyczna klimatyzacja
- welurowa tapicerka - bez uszkodzeń mechanicznych
- elektrycznie sterowany fotel kierowcy
- fotochromatyczne lusterko wsteczne
- podłokietnik
- halogeny
W zestawie z samochodem:
- komplet opon letnich na oryginalnych alufelgach Chevrolet 
- komplet opon zimowych na felgach stalowych
- koło zapasowe piąta felga aluminiowa CHEVROLET do kompletu
- dwa komplety kluczyków
Cena wywoławcza wynosi  9 500.00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset zł)
V. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia.
Wadium należy wnieść na rachunek Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nr konta BGK 13 1130 1017 0021 1001 8990 0004 do dnia 1 czerwca 2015 r. do godziny 13.00. Za wadium wniesione zgodnie z terminem uznaje się wadium, które do dnia 1 czerwca 2015 roku do  godziny 13.00 wpłynie na rachunek bankowy. 
Wysokość wadium wynosi 950 zł (dziewięćset pięćdziesiąt zł).
Zgodnie z § 15 wyżej wskazanego rozporządzenia:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku.
2. Wadium wnosi się jedynie w pieniądzu.
3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w  terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
VI. Wymogi dotyczące oferty:
Oferta powinna być złożona na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Chevrolet Evanda
Oraz zawierać:
• Imię i nazwisko adres lub nazwę (firmę i siedzibę oferenta)
• Oferowaną cenę i warunki zapłaty
• Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że   ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
• Numer telefonu kontaktowego
Zgodnie z §18 wyżej wskazanego rozporządzenia komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez   oferenta, który nie wniósł wadium.
2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne, lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
VII. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
Umowa sprzedaży na sprzedany składnik majątku zostanie zawarta w dniu rozstrzygnięcia przetargu z oferentem, który zaoferował najwyższą cenę.
VIII. Informacje dodatkowe:
• Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
• W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji pomiędzy oferentami.
• Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym, jednak nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
• Wydanie przedmiotu nastąpi po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
• Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego wyżej wskazany składnik może być przedmiotem sprzedaży, nieodpłatnego przekazania jednostkom budżetowym lub darowizny.
W przypadku zainteresowania jednostek budżetowych – nieodpłatnym przejęciem lub innych uprawnionych jednostek – darowizną lub zakupem składnika majątku wymienionego powyżej, należy złożyć pisemny wniosek w terminie  do 1 czerwca 2015 roku.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Krzysztof Łukiańczyk inspektor BHP w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu tel. 71 798 79 51.
 

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Roman Purgał

Data wytworzenia informacji
20.05.2015 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.