Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Aktualności i Ogłoszenia -› E-protokół najwyżej oceniony przez Centrum projektów Cyfrowych Polska
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
E-protokół najwyżej oceniony przez Centrum projektów Cyfrowych Polska
lista aktualności
Dodano: 2015-10-21 13:00:59
Zmodyfikowano: 2015-10-21 13:06:57
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 3626
Projekt e-protokół najwyżej ocenionym projektem w konkursie w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).
ilustracja
W dniu 16 października 2015 roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło wyniki oceny projektów zgłoszonych do konkursu w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).
Projekt „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”, czyli e-protokół został oceniony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako najlepszy spośród projektów zgłoszonych do konkursu w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)”. Projekt uzyskał aż 92 na 105 punktów możliwych do uzyskania.  Podkreślenia wymaga, że z 39 projektów zgłoszonych w procedurze konkursowej przez różne instytucje centralne, tylko 6 zostało zakwalifikowanych do dofinansowania.
Dzięki temu otrzyma on dofinansowanie w wysokości 185 mln zł.
Kryteria wyboru były tak skonstruowane, by promować projekty z dojrzałą koncepcją realizacji, koncentrujące się na użytkowniku e-usług. Od wnioskodawców wymagano uzasadnienia kosztów, sprecyzowania korzyści, jasnego zdefiniowania usług czy opisania metodyki realizacji projektu. Uzyskany wynik potwierdza wysoki poziom merytoryczny i kompetencje zespołu projektowego Ministerstwa Sprawiedliwości.
Projekt realizuje priorytety i cele przedstawione w „Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020” (www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/strategia/), definiującej Obywatela jako głównego adresata wszelkich działań w przestrzeni sprawiedliwości. Projekt wpisuje się w kierunek strategiczny Prawa obywateli w centrum przestrzeni sprawiedliwości i realizować będzie potrzeby określone jako zaufanie do instytucji państwa w przestrzeni sprawiedliwości (cel priorytetowy strategii).
Celem głównym projektu jest wdrożenie nowych i podniesienie jakości i dostępności istniejących e-usług publicznych w sądach powszechnych na terenie Polski. Realizacja tego projektu zapewni wdrożenie we wszystkich polskich sądach (procedura cywilna i wykroczeniowa) następujących usług:
• automatycznej transkrypcji mowy na tekst,
• przeprowadzania rozprawy na odległość,
• udostępniania protokołu elektronicznego,
• wirtualizacji wideokonferencji,
• elektronicznych oraz ustnych uzasadnień poprzez Portal Informacyjny.
Cele szczegółowe projektu to:
1. Usprawnienie postępowania sądowego przez zastosowanie nowoczesnych technik zapisu przebiegu czynności sądowych, jako jednego z obszarów unowocześniania procedur sądowych.
2. Zastąpienie tradycyjnej formy utrwalania czynności procesowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postaci zapisu cyfrowego audio-wideo przebiegu rozprawy.
3. Podniesienie na wyższy poziom kultury i przejrzystości postępowań sądowych poprzez utrwalanie własnych sformułowań uczestników postępowania, niewystylizowanych przez inną osobę, bez zniekształcania wypowiedzi.
4. Umożliwienie skupienia się uczestników postępowania oraz składu orzekającego na przebiegu czynności bez zbędnych przerw koniecznych w celu formułowania i kontrolowania protokołu pisemnego.
5. Skrócenie czasu trwania rozprawy sądowej protokołowanej w postaci protokołu elektronicznego w stosunku do rozprawy protokołowanej w sposób tradycyjny.
6. Wprowadzenie należycie udokumentowanych akt sprawy umożliwiających prawidłową ocenę przeprowadzonego postępowania.
7. Obniżenie kosztów postępowania sądowego poprzez umożliwienie prowadzenia dowodu na odległość, w tym rozprawy odmiejscowionej.
8. Obniżenie kosztów postępowania sądowego poprzez udostępnianie protokołu elektronicznego przy pomocy Portalu Informacyjnego.
Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w listopadzie 2015 r., po podpisaniu Porozumienia o dofinansowanie projektu. Termin zakończenia realizacji projektu to III kw. 2018 r.
Powyższy projekt jest kontynuacją projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych” finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który zostanie zakończony z dniem 30 października 2015 r.
E – protokół, czyli nagrywanie rozprawy cywilnej lub wykroczeniowej odbywa się bowiem już w 11 sądach apelacyjnych, 45 sądach okręgowych i 183 sądach rejonowych apelacji wrocławskiej, warszawskiej, białostockiej, gdańskiej, krakowskiej i łódzkiej, w sumie w 2267 salach rozpraw. Skutkiem tego rozwiązania jest skrócenie czasu trwania rozpraw oraz umożliwienie przesłuchania świadków i stron na odległość za pomocą wideokonferencji.
Kolejnymi zaletami e-protokołu są: urzeczywistnienie zasady jawności postępowania i rzetelność zapisu przebiegu rozpraw, zwiększenie dyscypliny na sali rozpraw, umożliwienie stronom dostępu do nagrań z rozpraw przez internet za pośrednictwem Portali Informacyjnych.
Dotychczas utrwalono już prawie 1,5 mln rozpraw, a miesięcznie nagrywanych jest obecnie średnio 75 tys. rozpraw.
Realizację projektu aktywnie wspiera Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości – Koordynator Krajowy ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych oraz zespół projektowy, w ramach którego zaangażowani są również pracownicy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Katarzyna Sandecka

Data wytworzenia informacji
21.10.2015 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.