Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - wersja tekstowa
Rozmiar czcionki:  A  A  A                                    Pełna wersja graficzna serwisu                                    Wyszukiwarka Szukaj


1. Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie organizacji pracy sądów
2. Komunikaty Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie odwoływania rozpraw (aktualizacja)

Jesteś tutaj: Start -› Aktualności i Ogłoszenia

Aktualności i Ogłoszenia

RSS
Wyświetlaj na stronie: 
OI-041-54/20 Zakup dodatkowego łącza dostępowego do sieci Internet
Dodano: 2020-07-10 15:26:44  |  Zmodyfikowano: 2020-07-15 11:40:25
Opublikował: Rafał Sulkowski  |  Przez: Krzysztof Wiśniewski
Przedmiot zamówienia: Zakup dodatkowego łącza dostępowego do sieci Internet w lokalizacjach przy ul. Namysłowskiej oraz ul. Borowskiej
Termin składania ofert: 24.07.2020 r.
więcej

OI-041-57/20 Analiza rynku w zakresie oprogramowania JIRA
Dodano: 2020-07-07 14:25:38  |  Zmodyfikowano: 2020-07-09 13:02:05
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski  |  Przez: Krzysztof Wiśniewski
Przedmiot zamówienia: Analiza rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia publicznego na: Zwiększenie ilości posiadanych licencji do modułów oprogramowania JIRA, dostawę licencji dla nowych modułów, świadczenie usługi wsparcia producenta i pakiet 200 godzin konsultacji wykonawcy w ramach dostarczonych pakietów licencyjnych przez okres 12 miesięcy od dnia aktywacji kluczy licencyjnych.
Termin składania ofert: 14.07.2020 r.
więcej

Ogłoszenie o konkursie na na stanowisko inspektora (staż urzędniczy)/specjalistę/głównego specjalistę ds. kontroli w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu "K-1102-10/20"
Dodano: 2020-07-03 15:37:41  |  Zmodyfikowano: 2020-07-06 07:41:29
Opublikował: Michał Gremblewski  |  Przez: Krzysztof Wiśniewski
Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko inspektora (staż urzędniczy)/specjalistę/głównego specjalistę ds. kontroli w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

więcej

Zaprosznie do składania ofert (znak sprawy IR-2110-1/20)
Dodano: 2020-07-02 13:06:59  |  Zmodyfikowano: 2020-07-02 13:06:59
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski  |  Przez: Krzysztof Wiśniewski
Przedmiot zamówienia: Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza energetycznego i wodociągowego dla Sądu Rejonowego w Opolu.
Termin składania ofert: 16.07.2020
więcej

Komunikaty Ministerstwa Sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna
Dodano: 2020-06-17 07:51:44  |  Zmodyfikowano: 2020-06-17 07:52:35
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski  |  Przez: Krzysztof Wiśniewski
KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875)
Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia ministerstwa sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

więcej

Komunikat w sprawie organizacji funkcjonowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu od 27 maja 2020 r. do odwołania
Dodano: 2020-06-03 09:53:37  |  Zmodyfikowano: 2020-06-03 09:53:37
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski  |  Przez: Krzysztof Wiśniewski
W związku z epidemią koronawirusa (Covid-19) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu informuje,  że w budynkach sądowych obowiązują w szczególności następujące zasady:
1. do budynków Sądu mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, w tym zawiadomione lub wezwane na rozprawę, nie wcześniej niż 10 minut przed jej rozpoczęciem;
2. interesant wchodzący do budynku, na 10 minut przed wyznaczoną godziną sprawy, zobowiązany jest do okazania wezwania lub zawiadomienia na sprawę sądową,
a w przypadku jego braku służba ochrony zweryfikuje udział danej osoby w rozprawie lub posiedzeniu sądowym. Pozostałe osoby wchodzące do budynku winny wskazać cel wizyty. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego nie będą wpuszczane do budynku osoby, które nie wskazały służbie ochrony żadnego celu pobytu w Sądzie. W razie wątpliwości decyzję o wpuszczeniu do budynku Sądu osoby, która nie wskazała celu wejścia, w szczególności nie wzywanej do udziału w czynnościach procesowych, każdorazowo podejmuje Prezes Sądu lub upoważniona przez niego osoba;
3. osoby w charakterze publiczności lub przedstawiciele mediów mogą wejść na salę rozpraw, za zgodą składu orzekającego, pod warunkiem możliwości zachowania minimum 2 m odległości między osobami;
4. wszyscy wchodzący do budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu podlegają obowiązkowi:
1) poddania się kontroli pomiaru ciepłoty ciała,
2) przeprowadzania dezynfekcji rąk,
3) zakrywania ust i nosa przy pomocy maski (maseczki, przyłbicy lub części odzieży);
5. przez cały czas pobytu w budynkach strony/pełnomocnicy powinni stosować środki ochrony, w szczególności dezynfekować ręce oraz zasłaniać usta i nos;
6. w przypadku złego stanu zdrowia lub samopoczucia strona/pełnomocnik powinien pozostać w domu i zawiadomić o tym telefonicznie lub mailowo sekretariat właściwego wydziału;
7. Służba ochrony/Policja sądowa odmówi wstępu do budynku sądu osobom, u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38°C. Odmówi wstępu również tej osobie, która odmówiła poddaniu się badaniu ciepłoty ciała lub dezynfekcji rąk lub/i nie zastosowała się do obowiązku zasłaniania ust i nosa.
Zarządzenie nr 0210-10/20 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zasad organizacji funkcjonowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w stanie epidemii w okresie od 27 maja 2020 r. do odwołania.

więcej

Wyniki: 1 - 6 z 407wstecz


Mapa   |  Polityka prywatności   |  Zastrzeżenia prawne   |  Rejestr zmian   |  Redakcja   |  Newsletter

Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.   Kontakt z administratorem