Zarządzenie Nr 10 2013 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2013r.
Dodano: 2013-06-07 15:39:00
Zmodyfikowano: 2013-06-07 15:40:00
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 3550
Na podstawie art. 22 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  – Prawo o ustroju sądów  powszechnych (Dz.U.2013.427 j.t.) oraz  § 45 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U 2007.38.249) zarządza się, co następuje:
                                                          §
Dnia 10 czerwca 2013r. czas urzędowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ustala się w godzinach 7.30-15.30. Jednocześnie ustala się, iż godziny urzędowania Sądu Apelacyjnego w tym dniu, są także godzinami przyjmowania interesantów.
                                                           §
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
Zarządzenie nr 10 z dnia 06.07.2013 r.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Małgorzata Międła, Andrzej Niedużak

Data wytworzenia informacji
07.06.2013 r.