Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Dodano: 2010-12-06 10:43:08
Zmodyfikowano: 2016-11-14 11:25:30
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Mariusz Klimecki
Odsłon: 21665
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu:
SSA Cezariusz Baćkowski
tel. 71 798 77 77
faks 71 798 77 46
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego:
1) Jest uprawnionym oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym w sprawach sędziów sądów okręgowych i sądów rejonowych z obszaru Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla rzecznika dyscyplinarnego.
2) Przeprowadza postępowanie wyjaśniające na wniosek organu uprawnionego we wskazanym zakresie.
3) Wszczyna postępowanie dyscyplinarne jeżeli zachodzą podstawy do jego wszczęcia i przed-stawia sędziemu na piśmie zarzuty.
4) Składa wnioski o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do właściwego sądu dyscyplinarnego.
5) Wydaje postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego na żądanie
organu uprawnionego, jeżeli nie znajduje podstaw do wszczęcia takiego postępowania.
6) Składa środki odwoławcze od wydanych orzeczeń sądu dyscyplinarnego.
7) Wykonuje inne niezbędne czynności związane z prowadzonym postępowaniem.
8) Wykonuje czynności doradcze dla Prezesa Sądu i Wiceprezesów Sądu w sprawach dyscyplinarnych.

 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
06.12.2010 r.