II Wydział Karny

Dodano: 2009-06-12 09:10:46
Zmodyfikowano: 2019-06-13 15:07:55
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Damian Madziała
Odsłon: 93070
Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji ogólnych oraz o sprawach rozpoznawanych
w wydziale – numer telefonu: 71 798 77 99
 
II Wydział Karny
Przewodniczący - SSA Bogusław Tocicki 
Zastępca Przewodniczącego - SSA Cezariusz Baćkowski
Kierownik Sekretariatu - Izabela Marciniak 
Zastępca Kierownika Sekretariatu - Marta Markiewicz-Khalouf  
Sekretariat Wydziału
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 34 III piętro, tel. 71 798 77 85, 71 798 77 82
faks 71 798 77 97
e-mail:
 
Sekcja Penitencjarna w ramach Sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
Kierownik Sekcji - Beata Kicińska
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 33 III piętro, tel. 71 798 77 84
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 1100-1800; wtorek-piątek 800-1500
Godziny urzędowania: poniedziałek 730-1800; wtorek-piątek 730-1530
 
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach urzędowania Sądu po uprzednim uzgodnieniu godziny przyjęcia w sekretariacie wydziału.
Właściwość Wydziału
Rozpoznaje w drugiej instancji sprawy z zakresu prawa karnego oraz sprawy zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych.
Lista sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu orzekających w Wydziale II Karnym:
1. Baćkowski Cezariusz - podział czynności.
2. Franckiewicz Witold - podział czynności.
3. Gajgał Edyta - podział czynności.
4. Kaczmarek Piotr - podział czynności.
5. Kot Andrzej - podział czynności.
6. Krameris Barbara - podział czynności.
7. Pachowicz Zdzisław - podział czynności.
8. Pędziwiatr Wiesław - podział czynności.
9. Rączkowski Stanisław - podział czynności.
10. Regulska Agata - podział czynności.
11. Skorupka Jerzy - podział czynności.
12. Tocicki Bogusław - podział czynności.
13. Wróblewski Robert - zawieszony w czynnościach służbowych sędziego.
14. Zdych Robert - podział czynności.
Lista sędziów delegowanych do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu:​
1. Maciej Skórniak - podział czynności.
Sprawy są przydzielane referentom (sędziom) losowo, zgodnie z ustalonym podziałem czynności, przez narzędzie informatyczne działające w oparciu o generator liczb losowych, oddzielnie dla każdego repertorium, wykazu lub innego urządzenia ewidencyjnego, chyba że przepisy niniejszego rozporządzenia przewidują inne zasady przydziału.
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Małgorzata Kręcisz

Data wytworzenia informacji
12.06.2009 r.