2014

Dodano: 2014-08-19 08:43:28
Zmodyfikowano: 2015-01-20 13:05:45
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 9152
Informacja statystyczna dotycząca spraw rozpoznanych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
pozostałość z roku 2013
wpływ
w 2014 r.
załatwienie w 2014 r.
pozostałość na dzień 31.12.2014 r.
I Wydział Cywilny
333
4 868
4 740
461
w tym
cywilne
260
3 783
3 709
334
gospodarcze
73
1 085
1 031
127
II Wydział Karny
294
3 724
3 644
374
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
1 419
3 341
3 123
1 637
w tym
pracy
27
167
166
28
ubezpieczeniowe
1 392
3 174
2 957
1 609
razem
2 046
11 933
11 507
2 472
Zestawienie sporządził: Oddział do spraw Analiz i Organizacji Pracy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na podstawie danych przekazanych przez sekretariaty wydziałów w sprawach MS za 2014 r.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Alina Maciejewska Kuriata

Data wytworzenia informacji
18.08.2014 r.