2013

Dodano: 2014-01-20 12:22:02
Zmodyfikowano: 2014-08-19 08:14:35
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 11094
Informacja statystyczna dotycząca spraw rozpoznanych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
pozostałość z roku 2012
wpływ
w 2013 r.
załatwienie
w 2013 r.
pozostałość na dzień 31.12.2013 r.
I Wydział Cywilny
161
4 552
4 380
333
w tym
cywilne
136
3 603
3 479
260
gospodarcze
25
949
901
73
II Wydział Karny
213
3 563
3 482
294
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
568
3 494
2 643
1 419
w tym
pracy
23
135
131
27
ubezpieczeniowe
545
3 359
2 512
1 392
razem
942
11 609
10 505
2 046
Zestawienie sporządził: Oddział do spraw Analiz i Organizacji Pracy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na podstawie danych przekazanych przez sekretariaty wydziałów w sprawozdaniach MS za 2013 r.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Alina Maciejewska Kuriata

Data wytworzenia informacji
20.01.2014 r.