2010

Dodano: 2011-09-20 13:28:03
Zmodyfikowano: 2011-09-20 13:28:03
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 11696
Informacja statystyczna dotycząca spraw rozpoznawanych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu na dzień 31 grudnia 2010 r.
 

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Pozostałość
z roku 2009
wpływ
w roku 2010
załatwienie
w roku 2010
Pozostałość
na rok 2011
I Wydział Cywilny
117
3576
3562
131
w tym
cywilne
101
2912
2898
115
gospodarcze
16
664
664
16
II Wydział Karny
231
2823
2836
218
III Wydział Pracy
i Ubezpieczeń
Społecznych
595
2889
2746
738
w tym
pracy
22
135
136
21
ubezpieczeniowe
573
2754
2610
717
razem
943
9288
9144
1087
Zestawienie sporządził: Tomasz Kucharski - Zespół do spraw Analiz i Organizacji Pracy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na podstawie danych przekazanych przez sekretariaty wydziałów.
 
Starszy Sekretarz Sądowy
Tomasz Kucharski
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Tomasz Kucharski

Data wytworzenia informacji
23.01.2011