Poszkodowani przemocą w rodzinie

Dodano: 2011-03-10 08:28:31
Zmodyfikowano: 2019-08-08 11:46:09
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Damian Madziała
Odsłon: 19850
 
Poszkodowani przemocą w rodzinie
W ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa „NIEBIESKA LINIA” pod numerem telefonu: 801-12-00-02 . „NIEBIESKA LINIA” jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00 oraz w niedziele i święta w godz. 8.00- 16.00.
Dzwoniąc pod numer 801-12-00-02 można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną oraz informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.
Szczegółowe informacje, adresy instytucji świadczących pomoc, informatory i poradniki, a także opis działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych, znajdują się na poniższych serwisach internetowych:
www.niebieskalinia.info
www.niebieskalinia.org
www.parpa.pl
ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/
 
Ponadto zachęcamy do zapoznania się z Kartą praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Realizując zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu udostępnia Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
WOJEWODZTWO OPOLSKIE
 
WOJEWODZTWO DONOŚLĄSKIE
- Baza teleadresowa podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
- Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe oraz rejestr specjalistycznego poradnictwa
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
10.03.2011 r.