Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

Dodano: 2015-07-21 14:06:49
Zmodyfikowano: 2015-07-21 14:13:31
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 6855
Logo MS i Norway Grants
Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych
Logo Norway Grants

Okres realizacji: 1 kwietnia 2014 r. –31 marca 2015 r.
Budżet projektu: 4 690 000 EURO
Decyzja w sprawie dofinansowania: 30 września 2013 r.
 
CEL PROJEKTU:
Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
REEZULTATAMI PROJEKTU BĘDĄ:
• poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;
• poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;
• zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.
UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU:
Wdrożony dzięki zakupionej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego wydajnej infrastrukturze teleinformatycznej system zarządzania tożsamością będzie podstawowym elementem nowoczesnych narzędzi informatycznych wdrażanych w resorcie sprawiedliwości i mających na celu usprawnienie pracy sądownictwa (w tym budowanego systemu wsparcia procesów merytorycznych).
Korzyścią dla użytkowników będzie szybkość przetwarzania danych oraz brak konieczności gromadzenia dużych ilości dokumentów papierowych i ich dystrybucji, natomiast korzyścią dla społeczeństwa będzie zwiększenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i przyspieszenie przesyłu informacji między stronami. Pozwoli to zaoszczędzić czas obywatelom, a także wpłynie pozytywnie na postrzeganie wymiaru sprawiedliwości.
System zarządzania tożsamością stanowi istotny element nowoczesnych narzędzi informatycznych wdrażanych w resorcie sprawiedliwości i mających na celu usprawnienie sądownictwa (włączając wdrażany system do wsparcia procesów merytorycznych).
OGÓLNY OPIS DZIAŁAŃ / ZADAŃ W PROJEKCIE:
• zakup sprzętu na potrzeby m.in. budowy zcentralizowanego systemu zarządzania tożsamością opartego na systemie kontroli dostępu Active Directory (AD) dla sądów; zakup obejmie m.in. serwery, a zestawy sprzętu zostaną dostarczone do 70 jednostek wymiaru sprawiedliwości.
• dedykowane szkolenia dla pracowników jednostek wspieranych zakupem sprzętu.
GRUPA DOCELOWA:
Grupą docelową proponowanych działań będą sądy powszechne, a korzyścią dla użytkowników będzie szybkość przetwarzania danych oraz brak konieczności gromadzenia dużych ilości dokumentów papierowych i ich dystrybucji. Obywatele tworzący pośrednią grupę docelową skorzystają na ułatwionym dostępie do wymiaru sprawiedliwości i przyspieszeniu przesyłu informacji między stronami. sprawiedliwości.
BENEFICJENT PROJEKTU:
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Więcej informacji na stronie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i środków krajowych
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Tomasz Januszkiewicz

Data wytworzenia informacji
21.07.2015 r.