Podstawa prawna

Dodano: 2010-12-09 13:47:33
Zmodyfikowano: 2017-12-07 09:09:20
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Damian Madziała
Odsłon: 15840
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Utworzony został z dniem 1 października 1990 r. na podstawie przepisów:
-  Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych (Dz. U. Nr 53 poz. 306 ze zmianami).
-  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych (Dz. U. Nr 64 poz. 375)
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu działa na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508),
- Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062),
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2316).
Podstawowym aktem normującym wymiar sprawiedliwości jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 175 ust. 1 Konstytucji mówi, iż wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Sądy powszechne składają się z sądów rejonowych, sądów okręgowych i sądów apelacyjnych.
Pozostałe akty prawne regulujące funkcjonowanie sądów powszechnych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w dziale Sądy powszechne.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
08.12.2010 r.