Oświadczenia majątkowe

Dodano: 2017-06-30 20:50:21
Zmodyfikowano: 2017-10-11 22:18:37
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 22683
Oświadczenia o stanie majątkowym
sędziów i referendarzy sądowych z obszaru apelacji wrocławskiej

Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, są jawne, także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości sędziego. Oświadczenia te podlegają publikacji na stronie internetowej sądu apelacyjnego.
Oświadczenia majątkowe sędziów i referendarzy sądowych apelacji wrocławskiej publikowane są wg kolejności alfabetycznej.
Oświadczenia majątkowe sędziów i referendarzy sądowych apelacji wrocławskiej
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Data wytworzenia informacji
30.06.2016 r.