Oddział ds. Analiz i Organizacji Pracy

Dodano: 2013-09-01 14:48:55
Zmodyfikowano: 2014-04-01 10:09:40
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 13418
Oddział do spraw Analiz i Organizacji Pracy
Kierownik Oddziału – Alina Maciejewska – Kuriata

Zastępca Kierownika Oddziału - Nina Fedorszczak - Żelichowska
Zakres działania Oddziału do spraw Analiz i Organizacji Pracy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu obejmuje:
1. gromadzenie i weryfikacja danych statystycznych przekazywanych przez kierowników sekretariatów wydziałów orzeczniczych jednostki i sądów z obszaru apelacji wrocławskiej;
2. wsparcie użytkowników oraz obsługa techniczna w zakresie sporządzania informacji statystycznych w systemach IT;
3. nadzorowanie statystyki z działalności notarialnej prowadzonej na terenie apelacji wrocławskiej;
4. sporządzanie analiz dotyczących wolnych stanowisk sędziowskich, przekształceń etatowych lub potrzeb awansowych sędziów;
5. sporządzanie analiz w zakresie stanu obciążenia poszczególnych grup zawodowych
w sądach obszaru apelacji wrocławskiej;
6. gromadzenie i weryfikacja danych statystycznych związanych z zadaniami nadzorczymi w sprawie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych;
7. sporządzanie rocznych planów oraz kwartalnych zbiorczych informacji z wykonania mierników w układzie zadaniowym, niezbędnych do realizacji zadań przyjętych
w budżecie zadaniowym sądów obszaru apelacji wrocławskiej;
8. stała współpraca z sądami okręgowymi apelacji wrocławskiej w zakresie wymiany danych statystycznych;
9. propagowanie i wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych usprawniających pracę
i podnoszących jej efektywność;
10. realizowanie innych zadań zleconych przez Prezesa Sądu i  Dyrektora Sądu.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
01.09.2013 r.