Oddział Inwestycji

Dodano: 2009-06-12 09:16:30
Zmodyfikowano: 2017-06-12 14:20:27
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Damian Madziała
Odsłon: 17867
Link do filmu dla głuchoniemych
Oddział Inwestycji
Kierownik Oddziału - Janusz Pirogowicz
Zastępca Kierownika Oddziału - Jolanta Tłoczek

Adres do korespondencji
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
 
Zakres działania Oddziału Inwestycji Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu obejmuje:
1. Koordynowanie i nadzorowanie działalności inwestycyjnej i remontowej sądów okręgowych i sądów rejonowych działających na obszarze apelacji wrocławskiej.
2. Prowadzenie spraw  związanych z działalnością inwestycyjną Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
3. Opracowywanie zadań remontowych dla Sądu Apelacyjnego.
4. Opracowywanie planów inwestycyjno – remontowych dla Sądu Apelacyjnego, w tym:
- sporządzenie wieloletnich planów inwestycji i remontów obejmujących okres, co najmniej 3 lat,
- sporządzenie rocznych planów inwestycji i remontów według zasad, trybu układów określonych w odpowiednich przepisach,
5. Sporządzenie sprawozdań z działalności inwestycyjno – remontowej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz sądów w obszarze apelacji wrocławskiej.
6.Sporządzanie sprawozdań z działalności inwestycyjno – remontowej finansowej ze środków Unii Europejskiej, Sądu Apelacyjnego oraz sądów w obszarze apelacji wrocławskiej.
7. zlecenie opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie robót inwestycyjnych i remontowych w Sądzie Apelacyjnym.
8. Uczestnictwo w przeglądach stanu technicznego nieruchomości należących do Sądów na obszarze apelacji wrocławskiej oraz opiniowanie wniosków remontowych w tym zakresie.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Małgorzata Kręcisz

Data wytworzenia informacji
12.06.2009 r.