Oddział Gospodarczy

Dodano: 2009-06-12 09:16:09
Zmodyfikowano: 2015-10-21 07:57:43
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 20370
Link do filmu dla głuchoniemych
 Oddział Gospodarczy
Kierownik Oddziału - Małgorzata Kręcisz 
Zastępca Kierownika Oddziału - Maciej Łopyta

Adres do korespondencji
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
 
Zakres działania Oddziału Gospodarczego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu obejmuje:
1. Sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu z uwzględnieniem realizacji przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Ochrona mienia będącego w posiadaniu Sądu Apelacyjnego.
3. Administracja terenu, budynków i pomieszczeń sądu ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o estetyczny ich wygląd.
4. Opracowywanie zleceń lub umów na konserwację i bieżące naprawy budynków, parkingów oraz wyposażenia Sądu.
5. Dokonywanie zakupów i usług związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Sądu.
6. Prowadzenie gospodarki pojazdami samochodowymi.
7. Ubezpieczenie budynku, wyposażenia, środków transportu od odpowiedzialności cywilnej.
8. Prowadzenie gospodarki magazynowej.
9. Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.
10. Administrowanie pokojami gościnnymi.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Małgorzata Kręcisz

Data wytworzenia informacji
12.06.2009 r.