Zadania

Dodano: 2011-08-09 08:59:14
Zmodyfikowano: 2017-11-14 08:29:14
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Mariusz Klimecki
Odsłon: 17301
KOORDYNATOR KRAJOWY ds. koordynacji wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych
- Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w latach 2013 - 2017, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 2012 – 2013.
Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 293/13 z dnia 25 września 2013 r. (poprzednie zarządzenie nr 177/11 z dnia 15 lipca 2011 r. ) w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministerstwa Sprawiedliwości - Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński został powołany Koordynatorem Krajowym ds. koordynacji wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych.
Koordynator Krajowy odpowiedzialny jest za stronę merytoryczną realizowanych projektów informatycznych w sądach powszechnych, m.in. w zakresie wprowadzania projektu informatycznego systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych.
Do zadań Koordynatora Krajowego należy w szczególności:
1. wspomaganie procesu wdrażania w sądach powszechnych systemów teleinformatycznych realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
2. analiza potrzeb informatycznych sądownictwa oraz ocena skutków wprowadzanych w sądach rozwiązań informatycznych;
3. przygotowanie rekomendacji co do strategii i kierunków rozwoju informatyzacji sądownictwa;
4. wspomaganie procesu konsolidacji służb informatycznych sądownictwa;
5. promocja wdrażanych rozwiązań informatycznych wymiaru sprawiedliwości;
6. organizacja szkoleń i konferencji z zakresu informatyzacji sądownictwa;
7. analiza zagranicznych rozwiązań prawnych i technicznych z zakresu informatyzacji sądownictwa i komunikacji elektronicznej
Koordynator Krajowy w ramach realizacji swoich zadań podlega Ministrowi Sprawiedliwości.
Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński  jest kierownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i pracownikiem Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest także członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Kierował powołanym przez Ministra Sprawiedliwości zespołem ekspertów do przygotowania założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego w sprawach cywilnych. Efektem prac zespołu było powstanie elektronicznego postępowania upominawczego. Kieruje powołanym przez Ministra Sprawiedliwości zespołem do spraw informatyzacji postępowań sądowych.
Obsługę administracyjną Koordynatora Krajowego zapewnia Sekcja - Biuro Koordynatora Krajowego w II Oddziale Informatycznym pełniącym funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa. Biuro Koordynatora Krajowego pełni także rolę Biura Projektu dla zadań przekazanych do prowadzenia Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa przez Ministra Sprawiedliwości. 
Podmiot udostępniający informację
Koordynator Krajowy

Osoba, która wytworzyła informację
Jacek Gołaczyński

Data wytworzenia informacji
08.08.2011 r.