Kolegium sądu

Dodano: 2009-06-12 08:56:50
Zmodyfikowano: 2017-12-20 07:45:15
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 31213
Kolegium Sądu Apelacyjnego
Kolegium Sądu Apelacyjnego w składzie:
- Prezes Sądu Apelacyjnego - Konrad Wytrykowski
- Sędzia Sądu Apelacyjnego - Barbara Krameris
- Sędzia Sądu Apelacyjnego - Małgorzata Lamparska
- Sędzia Sądu Apelacyjnego - Maria Pietkun
- Sędzia Sądu Apelacyjnego - Jan Gibiec
- Sędzia Sądu Apelacyjnego - Bogusław Tocicki 
Kolegium realizuje zadania określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych:
- ustala podział czynności w Sądzie Apelacyjnym, określa zasady zastępstw sędziów, a także zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom, chyba że ustawa stanowi inaczej,
- przedstawia zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji wrocławskiej opinię o kandydatach na stanowiska sędziów,
- wyraża opinię o kandydacie na Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego,
- wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Apelacyjnym funkcji przewodniczących wydziałów, wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego,
- rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
- rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia Prezesa Sądu Apelacyjnego, odmawiającego zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez sędziego,
- wybiera zastępcę rzecznika dyscyplinarnego,
- wyraża opinię w innych sprawach osobowych dotyczących sędziów,
- wyraża opinię o projekcie planu finansowego,
- wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości,
- wyraża zgodę na delegowanie sędziego Sądu Okręgowego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego,
- wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
- analiza oświadczeń o stanie majątkowym sędziów,
- opiniuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla sędziów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Małgorzata Kręcisz

Data wytworzenia informacji
12.06.2009 r.