Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dodano: 2011-02-02 08:06:12
Zmodyfikowano: 2012-08-30 10:36:55
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Rafał Sulkowski
Odsłon: 15237
Link do filmu dla głuchoniemych
Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej. W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze. Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany "wizytą w urzędzie online".
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Apelacyjnego we Wroclawiu
UWAGA: Tylko osoby posiadające bezpłatne konto użytkownika na platformie ePUAP uprawnione są do złożenia elektronicznego pisma do Sądu Apelacyjnego we Wroclawiu.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:
   1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes. Kwestie dotyczące podpisu regulowane są ustawą o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
   2. Akceptowalne formaty załączników do dokumentów:
         a. DOC, RTF
         b. PDF
         c. TXT
         d. GIF, TIF, BMP, JPG
   3. Wielkość wszystkich załączonych dokumentów do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
   4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:
    * Certum, www.certum.pl,
    * Sigillum, www.sigillum.pl,
    * Szafir, www.kir.pl.
Pod wskazanymi wyżej adresami stron www zamieszczone są szczegółowe instrukcje i podręczniki jak uzyskać certyfikat kwalifikowany w danym centrum certyfikacji.
Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie internetowym ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Rafał Sulkowski

Data wytworzenia informacji
02.02.2011 r.