Biegli sądowi

Dodano: 2010-12-09 13:25:41
Zmodyfikowano: 2017-07-18 13:47:24
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Mariusz Klimecki
Odsłon: 29441
Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)
Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
  1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. ukończyła 25 lat życia;
  3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
  4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
  5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa Sądu Okręgowego.
Poniżej zamieszczamy odnośniki do stron sądów okręgowych apelacji wrocławskiej, na których zawarte są informacje o miejscu i godzinach udostępnienia zainteresowanym listy biegłych sądowych z danego okręgu:
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
08.12.2010 r.