Adresy i telefony

Dodano: 2011-10-14 11:45:11
Zmodyfikowano: 2017-02-03 12:41:18
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Mariusz Klimecki
Odsłon: 24980
Adresy i telefony
 
PREZES SĄDU
Sekretariat Prezesa
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 24 II piętro, tel. 71 798 77 13, faks: 71 798 77 14
e-mail:
 
DYREKTOR SĄDU
ul. Powstańców Śl. 124, 53-333 Wrocław
pok. 30 I piętro, tel. 71 798 79 00-01, 71 798 79 46
faks 71 798 79 02
e-mail:
 
WYDZIAŁY
Wydział I Cywilny
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 14 I piętro, tel. 71 798 77 86, 71 798 77 78
faks 71 798 77 87
e-mail:
Wydział II Karny
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 34 III piętro, tel. 71 798 77 85, 71 798 77 82
faks 71 798 77 84
e-mail:
Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Powstańców Śl. 124, 53-330 Wrocław
pok. 17 parter, tel. 71 798 79 23, 71 798 79 37
faks 71 798 79 38
e-mail:
Wydział IV Wizytacji
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 9 parter, tel. 71 798 77 81, 71 798 77 98
faks 71 798 77 81
e-mail:
 
ODDZIAŁY

Oddział Administracyjny
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 29 II piętro, tel. 71 798 77 34, tel./faks 71 798 77 25
e-mail:

Oddział Kadr
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 23 II piętro, tel. 71 798 77 51,
tel. 71 798 77 49, tel./faks 71 798 77 31
e-mail:

Oddział Finansowy
ul. Powstańców Śl. 124, 53-333 Wrocław
pok. 27 I piętro, tel. 71 798 79 03, 71 798 79 55
faks 71 798 79 50
e-mail:

Oddział Finansowy do spraw utrzymania ZSRK
Adres do korespondencji

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
Adres biura
ul. Namysłowska 8 (Hala Grafit, II piętro), 50-304 Wrocław
email:

Oddział Kontroli
ul. Powstańców Śl. 124, 53-333 Wrocław
pok. 49 III piętro, tel. 71 798 79 12
e-mail:

Oddział Gospodarczy
ul. Powstańców Śl. 124, 53-333 Wrocław
pok. 25 I piętro, tel. 71 798 79 04
tel. 71 798 79 05 , tel./faks 71 798 79 15
e-mail:

Oddział Inwestycji
ul. Powstańców Śl. 124, 53-333 Wrocław
pok. 23 I piętro, tel. 71 798 79 19
tel./faks 71 798 79 06
e-mail:

Oddział Informatyczny
Adres do korespondencji

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Oddział Informatyczny
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
Adres biura
ul. Namysłowska 8 (Hala Grafit, II piętro), 50-304 Wrocław
tel. +48 71 748 96 00
e-mail:

Oddział do spraw Analiz i Organizacji Pracy
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 7 parter
tel. 71 798 77 00, 71 798 77 08, faks 71 798 77 59
e-mail:

Oddział do spraw Planowania i Budżetu
ul. Powstańców Śl. 124, 53-333 Wrocław
pok. 30 I piętro
tel. 71 798 79 00-01, 71 798 79 46 faks 71 798 79 02
e-mail:
 
ZESPOŁY I SEKCJE

Sekcja Penitencjarna w ramach Sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
pok. 33 III piętro, tel. 71 798 77 84
Sekcja Utrzymania Usług i Aplikacji w Oddziale Informatycznym
Sekcja Realizacji Projektów w Oddziale Informatycznym
Sekcja Utrzymania Infrastruktury w Oddziale Informatycznym
Sekcja Organizacji Pracy i Zakupów w Oddziale Informatycznym
Adres do korespondencji

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Oddział Informatyczny
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław

Siedziba Oddziału Informatycznego i 4 Sekcji
ul. Namysłowska 8 (Hala Grafit, II piętro), 50-304 Wrocław
tel. +48 71 748 96 00
e-mail:
Sekcja Wsparcia Użytkowników w Oddziale Informatycznym
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Oddział Informatyczny
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
tel. +48 71 798 77 10, 71 798 79 57, 71 798 78 16

Zespół Radców Prawnych
ul. Powstańców Śl. 124, 53-333 Wrocław
pok. 14, parter  (wejście przez pokój 15)
e-mail:
tel. 71 798 79 08, 71 798 78 10 

Zespół Prasowy
tel. 71 798 77 77
faks 71 798 77 14
e-mail:

SAMODZIELNE STANOWISKA
Audytor wewnętrzny
ul. Powstańców Śl. 124, 53-333 Wrocław
pok. 14, parter (wejście przez pokój 15)
tel. 71 798-79-07
e-mail:
Radca Prawny
ul. Powstańców Śl. 124, 53-333 Wrocław
pok. 14, parter (wejście przez pokój 15)
tel. 71 798-79-08
e-mail:
Starszy inspektor ds. biurowości
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 11, I piętro
tel. 71 798-77-88
e-mail:
Starszy inspektor ds. socjalnych
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 3b, przyziemie
tel. 71 798-79-16
e-mail:
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
ul. Powstańców Śl. 124, 53-333 Wrocław
pok. 15, parter
tel. 71 798-79-49
e-mail:
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
tel. 71 798 77 77
faks 71 798 77 31
Informujemy, iż w dziale Struktura organizacyjna znajdą Państwo szersze dane dotyczące poszczególnych komórek organizacyjnych naszego Sądu.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
14.10.2011 r.