Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - wersja tekstowa
Rozmiar czcionki:  A  A  A                                    Pełna wersja graficzna serwisu                                    Wyszukiwarka Szukaj


Jesteś tutaj: Start -› Projekty europejskie -› Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa


Dodano: 2017-07-04 08:46:51  |  Zmodyfikowano: 2017-07-04 08:46:51
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski  |  Przez: Krzysztof Wiśniewski

drukuj  |  Poleć znajomemu


Odsłon: 2091


Fundusze Europejskie
Projekt „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”
W ramach 2. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje obecnie projekt: „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”.
Okres realizacji projektu: 16 listopada 2015 r. - 30 września 2018 r.
Jego wartość wynosi 185 000 000,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania
– 156 547 000,00 PLN i wkład własny – 28 453 000,00 PLN.
Protokół elektroniczny:
Protokół elektroniczny (tzw. e-protokół), to cyfrowy zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia sądowego.
Zapis dźwiękowy albo audiowizualny zastępuje tradycyjny, pełny i pisemny protokół.
Podczas rozprawy nagrywane są wszystkie czynności, które dzieją się na sali sądowej w czasie jej trwania. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy, zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku. Obok zapisu sporządza się tzw. pisemny protokół skrócony.
E-protokół (obejmujący sprawy cywilne i wykroczeniowe) został już uruchomiony we wszystkich sądach apelacyjnych i okręgowych oraz w sądach rejonowych apelacji: wrocławskiej, białostockiej, warszawskiej, łódzkiej, krakowskiej, gdańskiej (łącznie wdrożeniem objętych było dotychczas 239 sądów).
Do 30 października 2018 r. planuje się wdrożenie Systemu na kolejnych 1300 salach rozpraw w sądach rejonowych z obszaru apelacji: poznańskiej, rzeszowskiej, katowickiej, szczecińskiej i lubelskiej (łącznie 133 sądy).
Korzyści i rezultaty wdrożenia protokołu elektronicznego:
1)  Przyspieszenie i zwiększenie efektywności orzekania,
2)  Skrócenie czasu trwania rozpraw sądowych,
3)  Obniżenie kosztów postępowania sądowego,
4) Możliwość przesłuchania świadków i stron na odległość z wykorzystaniem terminali wideokonferencyjnych,
5)  Możliwość prezentacji dowodów w postaci elektronicznej,
6)  Pełne urzeczywistnienie zasady jawności postępowania i pełna rzetelność zapisu przebiegu rozprawy poprzez dokładne utrwalenie wypowiedzi uczestników postępowania,
7)  Eliminacja kontrowersji co do rzeczywistego przebiegu rozprawy oraz problemu sprostowania protokołu,
8)  Zwiększenie dyscypliny na sali rozpraw,
9)  Udostępnienie stronom nagrań z rozpraw przez Internet za pośrednictwem Portali Informacyjnych,
10)  Pozytywne postrzeganie polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Podstawy prawne uruchomienia projektu:
1. Ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 108, poz. 684), która weszła w życie dnia 1 lipca 2010 r., została wprowadzona nowa postać protokołu z przebiegu rozprawy sądowej w sprawach cywilnych - protokół elektroniczny.
2. Następnie ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1296, weszła w życie dnia 27 października 2014 r. oraz 27 marca 2015 r.) znowelizowano przepisy dotyczące nagrywania rozpraw sądowych oraz wprowadzono tzw. ustne uzasadnienie orzeczenia sądowego w sprawach, które były protokołowane elektronicznie.
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym  (Dz. U. z 2015 r., poz. 359 ze zm.) szczegółowo reguluje kwestie związane ze sporządzaniem protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych.
4. Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 679, weszła w życie dnia 9 listopada 2014 r.) protokół elektroniczny wprowadzono również w sprawach o wykroczenia.
Nowelizację uzupełniają dwa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r.:
a) w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu (Dz. U. z 2014 r., poz. 1548),
b) w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1549).
W ramach projektu uruchomione zostaną następujące e-usługi:
1. Usługi A2B/A2C:
• Usługa automatycznej transkrypcji mowy na tekst,
• Usługa przeprowadzania rozprawy odmiejscowionej (rozprawy prowadzone na odległość),
• Usługa udostępniania protokołu elektronicznego.
2. Usługa A2A:
•  Usługa wirtualizacji wideokonferencji.


Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna SAndecka
Data wytworzenia informacji: 04.07.2017 r.


wstecz


Mapa   |  Polityka prywatności   |  Zastrzeżenia prawne   |  Rejestr zmian   |  Redakcja   |  Newsletter

Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.   Kontakt z administratorem