Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Informacje -› Petycje
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Petycje

Dodano: 2015-12-23 11:46:24
Zmodyfikowano: 2019-12-05 15:28:08
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Damian Madziała
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 14575
Podmioty uprawnione do złożenia petycji
Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1123), petycję może złożyć osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
Sposoby wnoszenia petycji
Petycję można wnieść drogą pocztową, osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej Sądu lub poprzez platformę ePUAP.
Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Rozstrzygnięcie petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia petycji przesyłane jest podmiotowi wnoszącemu petycję w formie pisemnej pocztą albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
Informacja o złożonych petycjach
Na stronie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu publikuje się informację o złożonych petycjach w postaci odwzorowania cyfrowego petycji i daty jej złożenia. Informacja jest aktualizowana o dodatkowe dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
W petycji można również zamieścić zgodę, aby  na stronie internetowej ujawnić imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego jest składana.
Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu w 2015 r.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz. 1195) -
w 2015 roku  do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie wpłynęły petycje.

Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu w 2016 r.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz. 1195) -
w 2016 roku  do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie wpłynęły petycje.

Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu w 2017 r.
​    
 
 Lp.
 Data złożenia
 Podmiot wnoszący petycję
 Przedmiot petycji
 Stan aktualny
 1.
 18.09.17r.
 Adw. Maciej Wojnar
Adwokaci, Radcowie Prawni
Wojnar & Partnerzy
Pl. Wolności 11
50-071 Wrocław
 Petycja
o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom orzekającym w sądach okręgu apelacji wrocławskiej
 27.11.2017 r. -
materiały informacyjne przekazano sędziom orzekającym
w sądach okręgu apelacji wrocławskiej
 
Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu w 2018 r.
​    

 Lp.
 Data złożenia
 Podmiot wnoszący petycję
 Przedmiot petycji
 Stan aktualny
 1.
 5.10.2018r.
8.10.2018r.

22.11.2018r.
Wnoszący petycję nie wyrazili zgody na ujawnienie swoich danych osobowych
Petycja o udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych

ODWZOROWANIE CYFROWE PETYCJI
 Petycja wielokrotna
4.12.2018r.
materiały informacyjne przekazano Sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Skan odpowiedzi z dnia 4.12.2018r.

 
Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu w 2019 r.
​    

 Lp.
 Data złożenia
 Podmiot wnoszący petycję
 Przedmiot petycji
 Stan aktualny
 1.
 22.03.2019r.
Adw. Renata Sutor
Kancelaria Adwokacka
ul. Rynek 8b
34-700 Rabka-Zdrój
Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa

17.05.2019r.
materiały informacyjne przekazano Sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
 2.
 23.07.2019r.
Wnoszący petycje nie wyrazili zgody na ujawnienie swoich danych osobowych
Petycja o udostępnienie wszystkim sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu treści petycji, treści uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego z 9.05.2019r., sygn. akt I CSK 242/18 oraz treści uzasadnienia do wyroku SN z 4.04.2019r. sygn. akt III CSK 159/17

5.09.2019r.
materiały informacyjne przekazano Sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
 3.
 4.10.2019r.
18.11.2019r.
Adw. Renata Sutor
Kancelaria Adwokacka
ul. Rynek 8b
34-700 Rabka-Zdrój
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
oraz
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
5.12.2019r.
materiały informacyjne przekazano Sędziom Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu


Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
23.12.2015 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.