Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Informacje -› Opłaty -› Opłaty skarbowe
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Opłaty skarbowe

Dodano: 2011-10-11 14:01:24
Zmodyfikowano: 2019-08-21 10:25:21
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Mariusz Klimecki
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 38582
Opłata skarbowa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2019 r. poz. 1000) określa tryb
i zasady pobierania opłaty skarbowej.

Przedmiot opłaty skarbowej
1. Opłacie skarbowej podlega:
a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje),
2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
3. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.

Wysokość opłaty skarbowej
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek tej opłaty, a także zwolnienia zostały określone w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej.

Właściwość organów podatkowych
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Kto jest zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej?
W przypadku dokonywanych czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej, jak każdego innego podatku, jest wyłącznie podatnik (wnioskodawca, inwestor). Oznacza to, iż na dowodzie zapłaty jako wpłacający winien figurować podatnik (wnioskodawca, inwestor).
W przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury zobowiązany do zapłaty jest mocodawca i pełnomocnik lub przedsiębiorca i prokurent.

Sposoby uiszczania opłaty skarbowej we Wrocławiu
Opłatę skarbową opłaca się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego Wrocławia lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej, tj. z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia lub złożenia pełnomocnictwa.
Dodatkowe informacje znajdują się w serwisie internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wrocławia w dziale Opłata skarbowa.
Opłatę skarbową należną Gminie Wrocław można uiszczać:
- bezgotówkowo na rachunek bankowy:
PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
- w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia
- u inkasenta
Wydział Podatków i Opłat - Sekcja ds. Opłaty Skarbowej i Opłat Lokalnych
ul. W. Bogusławskiego 8, 10
pokój 105, 123
tel. +48 71 777 80 10 (Centrum Obsługi Podatnika )
tel. +48 71 777 71 30, tel. +48 71 777 83 60
tel. +48 71 777 71 44, tel. +48 71 777 71 40
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
11.10.2011 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.