Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - wersja tekstowa
Rozmiar czcionki:  A  A  A                                    Pełna wersja graficzna serwisu                                    Wyszukiwarka Szukaj


Jesteś tutaj: Start -› Struktura organizacyjna -› Oddziały -› Oddział Finansowy

Oddział Finansowy


Dodano: 2009-06-12 09:15:06  |  Zmodyfikowano: 2015-12-31 08:31:11
Opublikował: Rafał Sulkowski  |  Przez: Krzysztof Wiśniewski

drukuj  |  Poleć znajomemu


Odsłon: 21089


Link do filmu dla głuchoniemych
Oddział Finansowy
Kierownik Oddziału Główny Księgowy - Urszula Czyżewska
Zastępca Kierownika Oddziału - Renata Przelaskowska
Adres do korespondencji
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
Siedziba
ul. Powstańców Śl. 124, 53-333 Wrocław
pok. 27 I piętro, tel. 71 798 79 03, 71 798 79 55
faks 71 798 79 50
e-mail:

Zakres działania Oddziału Finansowego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu obejmuje:
1.Prowadzenie rachunkowości Sądu Apelacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:
a)Zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu Sądu Apelacyjnego,
- prawidłowe wykonywanie zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
b) Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości  umożliwiającym:
- terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych,
- prawidłowe i terminowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone im mienie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
2.Prowadzenie gospodarki finansowej Sądu Apelacyjnego zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
a)wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Sądu Apelacyjnego,
b)zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Sądu Apelacyjnego,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d)zapewnieniu terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
3.Opracowywanie  sprawozdań finansowych i sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu i ich analiz dotyczących Sądu Apelacyjnego.
4.Przygotowywanie projektu budżetu  oraz budżetu zadaniowego Sądu Apelacyjnego na rok następny.
5.Przygotowywanie wstępnych planów finansowych Sądu Apelacyjnego.
6.Opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Sądu Apelacyjnego oraz jego realizacja.
7.Sporządzanie sprawozdawczości tematycznej, w tym z realizacji budżetu zadaniowego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
8,Merytoryczna weryfikacja zbiorczych sprawozdań finansowych z obszaru apelacji wrocławskiej (bilansu, rachunku zysków i strat, zmian funduszu jednostki) oraz sporządzanie sprawozdań kadrowych od strony finansowej.
9. Realizowanie innych zadań zleconych przez Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu.
Oddziałowi Finansowemu podlega:
Kasa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
ul. Powstańców Śl. 124
53-333 Wrocław
pok. 21, parter
tel. 71 798 79 13
czynna:
od poniedziałku do piątku
od  8.30  do 15.00
 


Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Kręcisz
Data wytworzenia informacji: 12.06.2009 r.


wstecz


Mapa   |  Polityka prywatności   |  Zastrzeżenia prawne   |  Rejestr zmian   |  Redakcja   |  Newsletter

Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.   Kontakt z administratorem