Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Struktura organizacyjna -› Oddziały -› Oddział Finansowy
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Oddział Finansowy

Dodano: 2009-06-12 09:15:06
Zmodyfikowano: 2019-10-15 13:23:02
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Mariusz Klimecki
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 32891
Link do filmu dla głuchoniemych
Oddział Finansowy
Kierownik Oddziału Główny Księgowy - Iwona Pańków 
Zastępca Kierownika Oddziału - Renata Przelaskowska
Adres do korespondencji
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław

Zakres działania Oddziału Finansowego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu obejmuje:
1.Prowadzenie rachunkowości Sądu Apelacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:
a)Zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu Sądu Apelacyjnego,
- prawidłowe wykonywanie zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
b) Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości  umożliwiającym:
- terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych,
- prawidłowe i terminowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone im mienie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
2.Prowadzenie gospodarki finansowej Sądu Apelacyjnego zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
a)wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Sądu Apelacyjnego,
b)zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Sądu Apelacyjnego,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d)zapewnieniu terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
3.Opracowywanie  sprawozdań finansowych i sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu i ich analiz dotyczących Sądu Apelacyjnego.
4.Przygotowywanie projektu budżetu  oraz budżetu zadaniowego Sądu Apelacyjnego na rok następny.
5.Przygotowywanie wstępnych planów finansowych Sądu Apelacyjnego.
6.Opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Sądu Apelacyjnego oraz jego realizacja.
7.Sporządzanie sprawozdawczości tematycznej, w tym z realizacji budżetu zadaniowego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
8,Merytoryczna weryfikacja zbiorczych sprawozdań finansowych z obszaru apelacji wrocławskiej (bilansu, rachunku zysków i strat, zmian funduszu jednostki) oraz sporządzanie sprawozdań kadrowych od strony finansowej.
9. Realizowanie innych zadań zleconych przez Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu.
Oddziałowi Finansowemu podlega:
Kasa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
ul. Powstańców Śl. 124
53-333 Wrocław
pok. 21, parter
tel. 71 798 79 13
czynna:
od poniedziałku do piątku
od  8.30  do 15.00
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Małgorzata Kręcisz

Data wytworzenia informacji
12.06.2009 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.