Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Informacje -› Lekarze sądowi
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Lekarze sądowi

Dodano: 2010-12-09 13:25:40
Zmodyfikowano: 2019-04-04 12:48:12
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Damian Madziała
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 35043
Kwestie dotyczące lekarzy sądowych reguluje:
- ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 467),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń (Dz. U. Nr 14, poz. 86).
Na podstawie ustawy lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.
Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
  1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4. ma nieposzlakowaną opinię,
  5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
  6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.
Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:
  1. o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  2. związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym,
  3. w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.
Wykaz lekarzy sądowych
Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego.
Poniżej zamieszczamy odnośniki do stron sądów okręgowych apelacji wrocławskiej z listami lekarzy sądowych w danych okręgach:
Rejestr zaświadczeń
Wydanie zaświadczenia przez lekarza sądowego następuje po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacja medyczną. Wydane zaświadczenia podlegają rejestracji w rejestrze wystawionych zaświadczeń, prowadzonym przez lekarza sądowego.
Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia
i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Właściwość
Właściwy do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania.
Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
08.12.2010 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.