Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Zadania

Dodano: 2011-08-09 08:59:14
Zmodyfikowano: 2017-11-14 08:29:14
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Mariusz Klimecki
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 24567
KOORDYNATOR KRAJOWY ds. koordynacji wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych
- Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w latach 2013 - 2017, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 2012 – 2013.
Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 293/13 z dnia 25 września 2013 r. (poprzednie zarządzenie nr 177/11 z dnia 15 lipca 2011 r. ) w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministerstwa Sprawiedliwości - Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński został powołany Koordynatorem Krajowym ds. koordynacji wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych.
Koordynator Krajowy odpowiedzialny jest za stronę merytoryczną realizowanych projektów informatycznych w sądach powszechnych, m.in. w zakresie wprowadzania projektu informatycznego systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych.
Do zadań Koordynatora Krajowego należy w szczególności:
1. wspomaganie procesu wdrażania w sądach powszechnych systemów teleinformatycznych realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
2. analiza potrzeb informatycznych sądownictwa oraz ocena skutków wprowadzanych w sądach rozwiązań informatycznych;
3. przygotowanie rekomendacji co do strategii i kierunków rozwoju informatyzacji sądownictwa;
4. wspomaganie procesu konsolidacji służb informatycznych sądownictwa;
5. promocja wdrażanych rozwiązań informatycznych wymiaru sprawiedliwości;
6. organizacja szkoleń i konferencji z zakresu informatyzacji sądownictwa;
7. analiza zagranicznych rozwiązań prawnych i technicznych z zakresu informatyzacji sądownictwa i komunikacji elektronicznej
Koordynator Krajowy w ramach realizacji swoich zadań podlega Ministrowi Sprawiedliwości.
Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński  jest kierownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i pracownikiem Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest także członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Kierował powołanym przez Ministra Sprawiedliwości zespołem ekspertów do przygotowania założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego w sprawach cywilnych. Efektem prac zespołu było powstanie elektronicznego postępowania upominawczego. Kieruje powołanym przez Ministra Sprawiedliwości zespołem do spraw informatyzacji postępowań sądowych.
Obsługę administracyjną Koordynatora Krajowego zapewnia Sekcja - Biuro Koordynatora Krajowego w II Oddziale Informatycznym pełniącym funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa. Biuro Koordynatora Krajowego pełni także rolę Biura Projektu dla zadań przekazanych do prowadzenia Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa przez Ministra Sprawiedliwości. 
Podmiot udostępniający informację
Koordynator Krajowy

Osoba, która wytworzyła informację
Jacek Gołaczyński

Data wytworzenia informacji
08.08.2011 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.