Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Projekty europejskie -› Norweski Mechanizm Finansowy -› Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi

Dodano: 2015-07-08 08:58:43
Zmodyfikowano: 2015-07-21 14:12:35
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 16752
ilustracja                                       ilustracja
Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych
– system zarządzania aktami sądowymi
ilustracja
Okres realizacji: 1 kwietnia 2013 – 30 kwietnia 2016 r.
Budżet projektu: 3 340 000 EURO
Decyzja w sprawie dofinansowania: 30 września 2013 r.
CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
REZULTATY PROJEKTU:
• opracowanie jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi;
• wprowadzenie jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi w technologii RFID.
UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU:
Projekt polega na stworzeniu nowoczesnego i jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi, priorytetowo obejmującego akta rejestrowe gromadzone w sądach powszechnych. Rezultaty analizy funkcjonowania takiego systemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wyraźnie pokazują korzyści z prowadzenia proponowanych działań. Unowocześni on i zautomatyzuje, a tym samym usprawni bieżącą pracę sądów. Niezakłócony dostęp do akt sądowych ma znaczenie zarówno dla sprawności pracy orzeczniczej, sprawności wykonywania przez sekretariat sądowy zarządzeń czy orzeczeń sądu wydawanych w sprawach, jak również dla zapewnienia nieograniczonego dostępu do akt rejestrowych dla wszystkich zainteresowanych, w tym stron czy uczestników postępowania. Co więcej, działania te są cennym uzupełnieniem dla innych przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Programu: działań związanych z poprawą zdolności administracyjnych sądów, wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania sądami i poprawą kompetencji kadry zarządzającej.
OGÓLNY OPIS DZIAŁAŃ / ZADAŃ W PROJEKCIE:
• utworzenie systemu zarządzania zasobami akt sądowych w 38 wydziałach rejestrowych, usytuowanych w różnych sądach rejonowych na terenie całego kraju;
• wyposażenie sądów w dedykowany system informatyczny oraz odpowiednią infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb danego wydziału (urządzenia współpracujące w technologii RFID m.in.: stanowiska kodowania akt, stanowiska wydawania i przyjmowania akt, czytniki mobilne, tagi regałowe, wózki inteligentne, półki inteligentne, tagi do znakowania akt);
• utworzenie „baz danych”, w oparciu o które system zarządzania będzie funkcjonował, polegających na oznakowaniu teczek akt odpowiednim tagiem RFID, a następnie zakodowaniu oznakowanej uprzednio teczki na stanowisku kodowania akt.
GRUPA DOCELOWA:
Grupa docelową są wydziały rejestrowe funkcjonujące w strukturach sądów powszechnych (wydziały Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów) oraz pracownicy sądów objętych wsparciem.
BENEFICJENT PROJEKTU:
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Większość zadań została powierzona Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu

Więcej informacji na stronie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-2/

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i środków krajowych
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Jacek Połomski

Data wytworzenia informacji
09.07.2015 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.