Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Informacje -› Udostępnienie informacji publicznej -› Informacja publiczna
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Informacja publiczna

Dodano: 2011-10-14 11:23:47
Zmodyfikowano: 2017-02-28 12:39:45
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Mariusz Klimecki
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 24775
INFORMACJA PUBLICZNA
 
Zasady dostępu do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1764). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.
 
Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
 
Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej przysługuje każdej osobie i obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
1)     uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
2)      wglądu do dokumentów urzędowych,
3)     dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
 
Sposoby uzyskania informacji publicznej
 
Prawo do informacji publicznej w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu realizowane jest poprzez:
1)      ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod adresem serwisu: www.wroclaw.sa.gov.pl,
2)      wglądu do dokumentów urzędowych w siedzibie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
3)      udostępnianie w formie ustnej lub telefonicznej, jeśli istnieje możliwość niezwłocznego udzielenia informacji bez wniosku,
4)      wywieszenie na tablicach informacyjnych i ogłoszeń Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu,
5)      udostępnianie na wniosek.
 
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (np. ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa), a także jeśli nie ma przesłanek do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego
Niniejszy serwis internetowy stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeśli poszukiwana przez Państwa informacja nie jest opublikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, prosimy o złożenie wniosku:
  1. osobiście w Biurze Podawczym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w budynku przy ul. Energetycznej 4 we Wrocławiu, pok. 2, przyziemie,
  2. przesłanie pocztą na adres: Sąd Apelacyjny, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław,
  3. przesłanie faksem pod numer: 71 798 77 14
  4. przesłanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).
UWAGA: Poniższy formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obowiązkowym, ma on jedynie charakter pomocniczego wzoru.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
14.10.2011 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.