Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - wersja tekstowa
Rozmiar czcionki:  A  A  A                                    Pełna wersja graficzna serwisu                                    Wyszukiwarka Szukaj


Jesteś tutaj: Start -› Struktura organizacyjna -› Dyrektor sądu

Dyrektor sądu


Dodano: 2009-06-12 09:00:59  |  Zmodyfikowano: 2018-01-26 13:41:37
Opublikował: Rafał Sulkowski  |  Przez: Damian Madziała

drukuj  |  Poleć znajomemu


Odsłon: 46307


Dyrektor Sądu Apelacyjnego - Artur Moneta 

Adres do korespondencji

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
Siedziba
ul. Powstańców Śl. 124, 53-333 Wrocław
pok. 29 I piętro, tel. 71 798 79 00-01, 71 798 79 46
faks 71 798 79 02
e-mail:
 
Dyrektor jest organem sądu w zakresie finansowym i gospodarczym.
Do obowiązków Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu należą w szczególności:
1. Nadzór i koordynacja nad Oddziałem Finansowym, Kontroli, Gospodarczym, Inwestycyjnym oraz Audytem Wewnętrznym i Zamówieniami Publicznymi;
2. Zadania i kompetencje dysponenta głównego części budżetu odpowiadającej obszarowi apelacji wrocławskiej, które obejmują:
- przygotowywanie przy współpracy z podległymi mu dysponentami drugiego stopnia projektów planów finansowych oraz planów finansowych sądów z obszaru apelacji, przedstawianie projektów Krajowej Radzie Sądownictwa i Ministrowi Sprawiedliwości, a następnie wykonanie budżetu sądów na obszarze apelacji wrocławskiej, jak również w zakresie realizacji przez sądy mierników założonych do budżetu zadaniowego;
- opracowywanie w porozumieniu z podległymi dysponentami drugiego stopnia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych poszczególnych sądów okręgowych na obszarze apelacji;
- dysponowanie rachunkiem bieżącym sądu apelacyjnego;
- sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planach finansowych podległych dysponentów niższych stopni oraz przestrzegania przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
- opracowywanie przy współpracy z podległymi dysponentami drugiego stopnia projektów programów wieloletnich;
- organizowanie na obszarze apelacji właściwego przepływu informacji w zakresie przebiegu wykonania zadań oraz dochodów i wydatków, w tym programów wieloletnich, przez podległe sądy, dokonywanie ich okresowych ocen oraz przekazywanie tych ocen wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi głównemu;
- podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów na obszarze apelacji;
- prowadzenie działalności inwestycyjnej sądu apelacyjnego, a w razie potrzeby przekazywanie wykonania tych zadań na podstawie art. 179 § 4 u.s.p.;
3. Zadania i kompetencje dysponenta trzeciego stopnia, które obejmują:
- przygotowywanie projektu planu finansowego Sądu Apelacyjnego, przedstawianie go Ministrowi Sprawiedliwości, a następnie wykonywanie budżetu sądu;
- dysponowanie rachunkiem bieżącym sądu;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym sądu, przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych  w sądzie;
- organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji zadań finansowych budżetu państwa, w tym programów wieloletnich, w sądach oraz dokonywanie okresowej oceny działalności i przekazywanie tej oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi wyższego stopnia;
- podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu;
- prowadzenie działalności inwestycyjnej Sądu Apelacyjnego;
4. Nadzór nad ochroną przeciwpożarową i bhp;
5. Nadzór nad ochroną i bezpieczeństwem budynków Sądu Apelacyjnego;
 
Zastępca Dyrektora Sądu Apelacyjnego - Małgorzata Międła
Sekretariat Zastępcy Dyrektora
ul. Powstańców Śl. 124, 53-333 Wrocław
pok. 30, I piętro, tel. 71 798 79 00, 71 798 79 46
faks 71 798 79 02
e-mail:
 
Do obowiązków Zastępcy Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu należą w szczególności:
1. Nadzór na Oddziałem Finansowym, Kontroli i Oddziałem Gospodarczym.
2. Przygotowywanie projektu planu finansowego oraz budżetu zadaniowego Sądu Apelacyjnego.
3. Opracowywanie harmonogramu realizacji budżetu Sądu Apelacyjnego.
4. Dysponowanie w porozumieniu z Dyrektorem Sądu Apelacyjnego rachunkiem bieżącym Sądu, z wyodrębnieniem dochodów i wydatków.
5. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym Sądu Apelacyjnego.
6. Przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
7. Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu.
8. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
9. Organizowanie właściwego przepływu informacji w Sądzie Apelacyjnym w zakresie realizacji zadań finansowych budżetu państwa, w tym programów wieloletnich.
10. Dokonywanie kwartalnej oceny realizacji planu finansowego w Sądzie Apelacyjnym wraz z wnioskami.
11. Podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Sądu.
12. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym sporządzeniem sprawozdawczości finansowej oraz budżetowej.
13. Udział w przygotowywaniu przy współpracy z dysponentami drugiego stopnia projektów planów finansowych oraz planów finansowych z obszaru apelacji.
14. Opracowywanie w porozumieniu w dysponentami drugiego stopnia harmonogramu realizacji budżetów poszczególnych okręgów z obszaru apelacji wrocławskiej.
15. Udział w sprawowaniu nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planach finansowych dysponentów niższych stopni oraz przestrzegania przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu w tym również budżetu zadaniowego i dyscypliny finansów publicznych.
16. Udział w organizowaniu na obszarze apelacji właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji zadań oraz dochodów i wydatków, w tym programów wieloletnich, przez podległe Sądy, dokonywanie ich kwartalnych ocen oraz przekazywanie tych ocen wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi głównemu.
17. Podejmowanie w porozumieniu z Dyrektorem Sądu działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów na obszarze apelacji wrocławskiej.
18. Zastępowanie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w czasie jego nieobecności.


Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Kręcisz
Data wytworzenia informacji: 12.06.2009 r.


wstecz


Mapa   |  Polityka prywatności   |  Zastrzeżenia prawne   |  Rejestr zmian   |  Redakcja   |  Newsletter

Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.   Kontakt z administratorem