Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Informacje -› Biuro Obsługi Interesantów
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Biuro Obsługi Interesantów

Dodano: 2011-01-04 08:39:32
Zmodyfikowano: 2020-08-11 11:43:39
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Marcin Strychuniec
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 55145
Biuro Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
pok. 2, przyziemie
Biuro Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie udziela informacji na temat funkcjonowania Centrum Pomocy Systemów Informatycznych i nie ma możliwości przekierowania telefonów do osób pracujących w helpdesku CPSI.
przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania Sądu, tj.:
w poniedziałek
od 7.30 do 15.30   - do odwołania
od wtorku do piątku
od 7.30 do 15.30
Do zakresu zadań Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w szczególności należy:
1. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia o terminach i miejscach rozpraw;
2. udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych, listy tłumaczy przysięgłych, biegłych sądowych i mediatorów oraz niektórych instytucji pozasądowych;
3. udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwienia niestawiennictwa na rozprawie sądowej i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności;
4. udostępnianie formularzy sądowych;
5. udostępnianie wzorów pism sądowych;
6. informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw;
7. udostępnianie akt sprawy do wglądu stronom, uczestnikom postępowania, ich pełnomocnikom, a także innym osobom uprawnionym;
8. udostępnianie akt sprawy, w tym akt sprawy zawierających zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego, stronom, uczestnikom postępowania oraz innym podmiotom uprawnionym lub upoważnionym w budynku sądu;
9. przygotowywanie broszur informacyjnych związanych z działalnością sądu;
10. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji w sposób określony przepisami zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej i instrukcji kancelaryjnej sądu;
11. prowadzenie rejestracji korespondencji we właściwych urządzeniach biurowych i systemie repertoryjno-biurowym (m.in. SAWA);
12. współpraca z sekretariatami wydziałów odnośnie udzielania informacji z zakresu ich działania;
13. udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu repertoryjno-biurowego bez wglądu do akt.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
04.01.2011 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.