Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

2017

Dodano: 2017-07-19 15:21:49
Zmodyfikowano: 2018-01-23 15:09:41
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Damian Madziała
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 10491
Informacja statystyczna dotycząca spraw rozpoznanych w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Sąd Apelacyjny
we Wrocławiu
pozostałość
z 2016 r.
wpływ
w I półroczu 2017 r.
załatwienie
w I półroczu 2017 r.
pozostałość
na dzień 30.06.2017 r.
I Wydział Cywilny
445
2 677
2 630
492
 
sprawy cywilne
334
2 107
2 068
373
w tym:
ACa
267
773
738
302
ACz
26
1 085
1 074
37
ACo
5
69
67
7
WSC
20
86
86
20
S
16
94
103
7
sprawy gospodarcze
111
570
562
119
ACa
82
196
185
93
ACz
19
330
327
22
ACo
4
8
12
0
WSC
6
35
38
3
S
0
1
0
1
II Wydział Karny
192
1 996
1 765
423
w tym:
AKa
22
216
155
83
AKz
10
331
307
34
AKo
17
109
104
22
AKzw
125
1 277
1 141
261
AKp
1
16
16
1
WKK
16
35
30
21
WSU
0
1
1
0
S
1
11
11
1
III Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych
1 151
1 675
1 671
1 155
w tym:
sprawy pracownicze
25
51
57
19
APa
16
25
26
15
APz
6
20
23
3
APo
0
1
1
0
WSC
2
5
6
1
S
1
0
1
0
sprawy ubezpieczeniowe
1 126
1 624
1 614
1 136
AUa
1 012
1 130
1 189
953
AUz
37
257
219
75
AUo
0
32
5
27
WSC
77
201
197
81
S
0
4
4
0
Razem
1 788
6 348
6 066
2 070
Zestawienie sporządził: Oddział do spraw Analiz i Organizacji Pracy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
na podstawie danych przekazanych przez sekretariaty wydziałów w sprawozdaniach MS za I półrocze 2017 r.
 
 
Informacja statystyczna dotycząca ruchu spraw w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 
Sąd Apelacyjny
we Wrocławiu
pozostałość
z 2016 r.
wpływ
w 2017 r.
załatwienie
w 2017 r.
pozostałość
na dzień 31.12.2017 r.
I Wydział Cywilny
445
5 644
5 623
466
 
sprawy cywilne
334
4 542
4 414
462
w tym:
ACa
267
1 624
1 490
401
ACz
26
2 451
2 453
24
ACo
5
140
142
3
WSC
20
177
172
25
S
16
150
157
9
sprawy gospodarcze
111
1 102
1 209
4
ACa
82
367
449*
0
ACz
19
651
670*
0
ACo
4
13
17*
0
WSC
6
69
71
4
S
0
2
2
0
II Wydział Karny
192
4 055
4 027
220
w tym:
AKa
22
401
401
22
AKz
10
695
681
24
AKo
17
191
191
17
AKzw
125
2 652
2 647
130
AKp
1
30
26
5
WKK
16
60
54
22
WSU
0
1
1
0
S
1
25
26
0
III Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych
1 151
2 879
3 141
889
w tym:
sprawy pracownicze
25
95
93
27
APa
16
47
47
16
APz
6
37
35
8
APo
0
3
2
1
WSC
2
6
7
1
S
1
2
2
1
sprawy ubezpieczeniowe
1 126
2 784
3 048
862
AUa
1 012
2 002
2 236
778
AUz
37
467
441
63
AUo
0
33
32
1
WSC
77
276
333
20
S
0
6
6
0
Razem
1 788
12 578
12 791
1 575
*w tym załatwiono przez przekazanie do nowo utworzonego repertorium:
AGa-116 spraw, AGz - 8 spraw i AGo - 1 sprawa

Zestawienie sporządził:
Oddział do spraw Analiz i Organizacji Pracy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
na podstawie danych przekazanych przez sekretariaty wydziałów w sprawozdaniach MS za rok 2017 r.
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Alina Maciejewska-Kuriata

Data wytworzenia informacji
19.07.2017 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.