Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› RODO -› Klauzule informacyjne
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Klauzule informacyjne

Dodano: 2018-06-15 15:01:30
Zmodyfikowano: 2018-10-24 11:43:36
Opublikował: Mariusz Klimecki
Przez: Mariusz Klimecki
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 2640
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – RODO, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Energetycznej 4, 53-330 Wrocław.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail .
3. Przetwarzanie danych osobowych, w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, odbywa się w celu:
1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
2) procesu rekrutacyjnego,
3) procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
4) realizacji umów cywilnoprawnych,
5) realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
6) prowadzenia sprawozdawczości,
7) prowadzenia działalności finansowej,
8) prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
9) sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
10) realizacji zadań z zakresu działalności komorników, notariuszy oraz asesorów,
11) przeprowadzania kontroli i audytów,
12) realizacji szkoleń,
13) realizacji praktyk i staży,
14) realizacji projektów informatycznych w sądach powszechnych,
15) udostępniania informacji publicznej,
16) udzielania informacji uprawnionym osobom,
17) rozpatrywania skarg i wniosków,
18) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia,
19) w celu zakwaterowania osób w pokojach gościnnych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO.
5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane w zakresie, w jakim nie są one odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów:
1) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,
2) prawo do usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
4) prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8.  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.
Pozostałe informacje dostępne są w klauzulach dostępnych poniżej.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Katarzyna Sandecka

Data wytworzenia informacji
24.05.2018 r
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.