Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - wersja tekstowa
Rozmiar czcionki:  A  A  A                                    Pełna wersja graficzna serwisu                                    Wyszukiwarka Szukaj


Jesteś tutaj: Start -› Informacje -› Petycje

Petycje


Dodano: 2015-12-23 11:46:24  |  Zmodyfikowano: 2017-06-30 12:18:04
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski  |  Przez: Damian Madziała

drukuj  |  Poleć znajomemu


Odsłon: 4643


Podmioty uprawnione do złożenia petycji
Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195), petycję może złożyć osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
Sposoby wnoszenia petycji
Petycję można wnieść drogą pocztową, osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej Sądu lub poprzez platformę ePUAP.
Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Rozstrzygnięcie petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia petycji przesyłane jest podmiotowi wnoszącemu petycję w formie pisemnej pocztą albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
Informacja o złożonych petycjach
Na stronie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu publikuje się informację o złożonych petycjach w postaci odwzorowania cyfrowego petycji i daty jej złożenia. Informacja jest aktualizowana o dodatkowe dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
W petycji można również zamieścić zgodę, aby  na stronie internetowej ujawnić imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego jest składana.
Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu w 2015 r.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz. 1195) -
w 2015 roku  do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie wpłynęły petycje.

Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu w 2016 r.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz. 1195) -
w 2016 roku  do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie wpłynęły petycje.


Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Gniadek
Data wytworzenia informacji: 23.12.2015 r.


wstecz


Mapa   |  Polityka prywatności   |  Zastrzeżenia prawne   |  Rejestr zmian   |  Redakcja   |  Newsletter

Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.   Kontakt z administratorem